iark

Ringvirkninger er IARKs egen fagblogg - om arbeidsplassutvikling og bærekraftig arkitektur.
Her deler vi innsikt, tanker og visjoner for å sette i gang små og store bølgebevelser. Vårt mål er å gå i front, engasjere og inspirere til å utvikle nye løsninger, og sette en ny standard som gode forbilder på vegne av interiørfaget.