Når det kommer til arbeidsplassutvikling, jobber vi hardt for å være et forbilde og en kunnskapsrik aktør. I løpet av det rare året 2020 har vi både ferdigutviklet, og hatt oppstart av, flere spennende arbeidsplassprosjekter. Gjennom godt samarbeid med våre kunder ser vi at både de ferdigstilte prosjektene, og dem i oppstartsfasen, utfyller både krav og behov til den nye normalen. @fiken_no har blitt en arbeidsplass med sterk identitet og smarte løsninger. Vi har også gjort en grønn og fargerik pilot som blir spennende å følge med på! Kort sagt, det er mye spennende som skjer i 2021!

Året 2020 har vært et kræsjkurs for oss interiørarkitekter når det kommer til utvikling av arbeidsplasser. Hjemmekontor, smittevern og fleksibilitet har endret måten både vi som arkitekter og arbeidstakere, forholder oss til den fysiske arbeidsplassen. Vi samarbeider med ledende miljøer innenfor feltet «fremtidens kontor», men mye er fremdeles i forskningsfasen. Likevel er det enkelte tendenser vi med sikkerhet kan slå i bordet med – sirkulær økonomi, fleksibilitet og mennesket i sentrum. Les mer om tendenser og våre tanker for kontoret 2025. https://iark.no/nyheter/fremtidens-kontor-ikke-lengre-en-utopi El. Link i bio!