Personvernerklæring hos IARK AS

I IARK er vi opptatt av å verne om våre kunders personopplysninger. Vi har satt oss grundig inn i de nye lovene og justert våre personvernregler i henhold til disse reglene og behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Denne personvernerklæringen forklarer hva vi samler inn, hvordan vi gjør det, hva vi bruker informasjonen til og hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Vi har full kontroll på data

I våre databaser har vi full oversikt over all informasjon vi lagrer om våre kunder. Vi lagrer kun relevant og nødvendig informasjon om kundene våre, og innhenter bare personopplysninger hvor vi har et legitimt formål og et forretningsmessig grunnlag for dette.

IARKs behandling av personopplysninger relatert til våre kunder

IARK behandler to typer personopplysninger relatert til våre kunder.

For det første behandler IARK kundekontaktinformasjon om alle våre kunder. Dette er informasjon om navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og stilling hos kunden. IARK er behandlingsansvarlig for disse opplysningene. Opplysningene mottas vanligvis uoppfordret fra kunden selv. De brukes kun til direkte kontakt med kunden og deles ikke med andre selskaper.

For det andre behandler IARK personopplysninger i forbindelse med utførelsen av våre oppdrag, for eksempel intervjuer og annen kartlegging av ansattes arbeidshverdag. Normalt vil disse personopplysningene mottas fra vår kunde. Det vil avhenge av oppdraget hva slags personopplysninger dette er. Som databehandlere kan vi kun bruke data i henhold til avtalen vi har med virksomheten, og all informasjon som innhentes i forbindelse med et kundeoppdrag blir anonymisert overfor oppdragsgiver. Personopplysningene som behandles av IARK er begrenset til informasjon som behøves for å kunne utføre oppdraget i henhold til avtalen med kunden. Når oppdraget er ferdigstilt slettes alle opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner.

IARKs arbeid med informasjonssikkerhet

I IARK er arbeidet med informasjonssikkerhet en prioritert oppgave og vi jobber kontinuerlig for å beskytte informasjon om våre klienter, samarbeidspartnere og ansatte. Vi har derfor svært strenge rutiner knyttet til informasjonssikkerhet. Daglig leder i IARK har det overordnede ansvaret for informasjonssikkerheten.

Alle ansatte undertegner en årlig erklæring for datadisiplin. Videre gjennomfører vi også regelmessig opplæring på informasjonssikkerhet for våre ansatte.