YARA House


Ambisjoner i moderne og uformelle løsninger

Prosjektdetaljer
  • Completed

    2014

  • Square meters

    9 500

  • Workspaces

    220

Prosjektbeskrivelse

Da Yara bestemte seg for å samle virksomheten i eget hus, benyttet de anledningen til å se på egen arbeidskultur og utforming av arbeidsplasser. En målsetting ble å bygge fremtidsrettede og moderne lokaler; et stødig utgangspunkt for å møte morgendagens krav.

I samarbeid med LENT gjennomførte IARK en analyse av Yaras arbeidsprosesser. Dette resulterte i en mer tilrettelagt arbeidsplassutforming som vil bidra til blant annet uformelle møte- og arbeidsplasser sentralt og synlig i bygget. Større fokus ble lagt på samhandling og internkommunikasjon på tvers av organisasjonen, noe som gjenspeiler seg i byggets åpne løsninger og tilrettelagte støttefunksjoner.

Prosjektet har med utforming, løsninger, farger og materialbruk forsterket Yaras kjerneverdier; ambisjon, tillit, ansvar og samarbeid.

Resultatet er et moderne arbeidslokale med Yaras tydelige signatur.

Yara Canteen Test

Kantine

Varierte sitteplasser i et interiør med nordisk utrykk.

Kantine

Varierte sitteplasser i et interiør med nordisk utrykk.

© IARK as

10 Oppholdsrom 15

Breakfast Club

Yaras egen kafe med utvidet åpningstid, tilrettelegger og inviterer til uformelle møter og inspirerende ventearealer. 

Breakfast Club

Yaras egen kafe med utvidet åpningstid, tilrettelegger og inviterer til uformelle møter og inspirerende ventearealer. 

© IARK as

3 Hall 9

Vrimleareal konferansesenter

Møtesenteret har et frodig vrimleareale, med mulighet for kaffe- og logge seg på- pauser. 

Vrimleareal konferansesenter

Møtesenteret har et frodig vrimleareale, med mulighet for kaffe- og logge seg på- pauser. 

© IARK as

Yara Arbeid Test

Åpne arbeidsplassløsninger

Yara House er en blanding av åpent kontorlandskap og cellekontor. 

Åpne arbeidsplassløsninger

Yara House er en blanding av åpent kontorlandskap og cellekontor. 

© IARK as

Yara Byggeplass 1

Byggeplass

Yara var aktivt involvert i prosessen på byggeplass.

Byggeplass

Yara var aktivt involvert i prosessen på byggeplass.

© IARK as

Yara Møte

Prosess

Det ble mange og spennende timer rundt modeller og tegninger.

Prosess

Det ble mange og spennende timer rundt modeller og tegninger.

© IARK as

Heide Tjøm

Interiørarkitekt MNIL

Monica Døhlie Heck

Monica Døhlie Heck

Interiørarkitekt MNIL, partner