iark

Stortorvet 7

Stortorvet 7 er et utmerket eksempel på å kombinere gammelt og nytt, og gi historisk arkitektur nytt liv med moderne, bærekraftige tilnærminger. Fra bygningsgjenbruk til bærekraftige takhager demonstrerer dette prosjektet hvordan eldre bygninger kan transformeres til moderne praktverk. Gjennom innovativ arkitektur, samarbeid og bærekraftig fokus, viser Stortorvet 7 vei for urban omstrukturering og utvikling.

Transformasjonen av Stortorvet 7 viser hvordan historisk arkitektur kan fornyes for en ny generasjon brukere. Et nytt hovedatrium binder flere bygninger sammen, skaper et pulserende sentrum i kvartalet og effektiviserer organiseringen og adkomsten til alle byggets etasjer. IARK var involvert i prosjektet fra konseptuvikling i tidlig fase til forprosjekt. I tett og godt samarbeid med Schage Eiendom, DARK Arkitekter, Vedal og Malling, bisto vi med blant annet med konseptutvikling for materialitet og funksjon i fellesarealer, kartlegging av eksisterende kvaliteter, møbleringsplaner og materialkonsept for kontoretasjene.

Typologi

Arbeidsplass

Status

Ferdigstilt

Lokasjon

Oslo

Type prosjekt

Transformasjon

Omfang

32 000 m2 / totalt for kvartalet

Tidsrom

2023

Det nye atriet utgjør selve hjertet av Stortorvet 7. Illustrasjon av Dark Arkitekter

Schage Eiendom, eierne av Stortorvet 7, har navigert gjennom mange utfordringer og vært en konstruktiv og god samarbeidspartner gjennom hele prosjektet. Fra koronapandemien til økte byggekostnader, har prosjektet tilpasset seg og overlevd.

3D-illustrasjon av kontoretasje. Produsert av 3D Estate

«Transformasjonen av Stortorvet 7 er en reise fra historisk prakt til moderne nyskaping, med respekt for det gamle og en visjon for fremtiden.»

Schage Eiendom

Stortorvet 7 er et bærekraftig prosjekt i kraft av å transformere og gjenbruke eksisterende bygningsmasse, fremfor å rive. Prosjektet handler om å omorganisere og rydde i eksisterende planer for å effektivisere eksisterende arealer til fordel for økt utnyttelse. Innfil- og onfillbygg er først og fremst kompletterende for å gi nye innganger til bygget, eller erstatte tidligere tekniske areal med arbeidsarealer.

Illustrasjon/ collage: DARK Arkitekter AS

Arbeidsetasje illustrert av 3D Estate

Foto: IARK

Prosjektet representerer også en omfattende restaurering hvor opprinnelige kvaliteter i trapperom, innvendige fasader samt slitesterke gulvbelegg er reparert, rehabilitert og eksponert. Eksempler på dette er innvendig teglvegger, terrazzogulv og håndløpere i tre.

Den samme holdningen er gjennomført ved tilføring av nye materialer. En utstrakt bruk av robuste materialer som terrazzo, tre og metall sikrer lang levetid og varige løsninger. Der høyder og konstruksjoner har vært bygget igjen og skjult er disse eksponert i nytt prosjekt. Dette er gjort for å tydeliggjøre byggenes egen identitet, men også for å gjenskape gode rom.

I denne "skoesken" utforsket vi muligheten for å etablere en foodcourt i underetasjen, der man benyttet den gamle nedkjøringen til parkeringskjelleren som hovedinngang. Det ble senere besluttet å plassere bespisningen på taket av bygget, åpen og tilgjengelig for alle, med utsikt over Oslos tak. Illustrert av IARK

Kontordelen i prosjektet er BREEAM NOR-sertifisert med kvalitet “Very Good”. Det er også gjennomført et klimagassregnskap i henhold til NS3720 for hele prosjektet. Regnskapet viser en 68% reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med referansebygg.

Utmerkelser:

- Stortorvet vant OMAs pris for "Årets Transformasjonsprosjekt 2023"

Foto og aksonometri/skoesker: DARK Arkitekter AS og IARK AS
Rendringer: 3D Estate