iark

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge tar skrittet inn i fremtiden med et nytenkende arbeidsplasskonsept med 50% dekningsgrad av fullergonomiske hev-senk pulter. Med fokus på bærekraft, fleksibilitet og en forståelse av brukers behov, trådte Innovasjon Norge inn i en ny æra, med nye kontorlokaler som reflekterer organisasjonens kjerneverdier: Koblende, Ansvarlig og Nytenkende.

Innovasjon Norge flyttet i januar 2023 inn i nye kontorlokaler i Grev Wedels plass 9. Bygget er tegnet av LPO arkitekter og ble ferdigstilt i 1992. Samme året vant bygget den høythengende arkitekturprisen Sundts premie for sine arkitektoniske kvaliteter. Storebrand som gårdeier, har gjennomført en omfattende modernisering og rehabilitering av hele bygget med fokus på gjenbruk og energieffektivisering. Lyse, luftige lokaler med 70% gjenbruk bygningsmessig, ga et godt utgangspunkt for Innovasjon Norge, som ønsket å utvikle et moderne hovedkontor for sine ansatte.

Typologi

Arbeidsplass

Status

Ferdigstilt

Lokasjon

Oslo

Type prosjekt

Ombygging

Omfang

5300 m2 / 350arbeidsplasser

Tidsrom

2022-2023

«Innovasjon Norges bærekraftprofil er synlige i form av valg av miljøriktige materialer og andre overflater. Hele 40% av løst inventar består av gjenbruk av møbler som ble trukket om og reparert for et utvidet livsløp.»

Anders Askheim, IARK

Det nye hovedkontoret, preget av valg som støtter bærekraft og gjenbruk, er ikke bare et sted å arbeide. Det er et sted hvor kunder og samarbeidspartnere inviteres til å samarbeide tett med Innovasjon Norge-teamet. Denne nærheten, forsterket av de store møtesenterene og samhandlingsområdene, setter virkelig Innovasjon Norge på kartet som en fremtidsrettet organisasjon, klar til å møte utfordringene i morgendagens næringsliv. Bærekraft er også en viktig pilar i det nye designet. Med 40% av inventaret bestående av gjenbrukte møbler, fremhever Innovasjon Norge sitt engasjement for miljøansvar. Disse møblene har blitt revitalisert, og gir nå en moderne touch til rommene.

Den omfattende planleggingsprosessen som ledet opp til realiseringen av dette prosjektet, viser hvordan Innovasjon Norge tar sine ansatte og organisasjonens behov på alvor. Med en miks av spørreundersøkelser, workshops og dybdeintervjuer, sikret de at de nye lokalene ville støtte opp under dagens arbeidsmetoder og behov. Ledelsen i Innovasjon Norge besluttet i samarbeid med AMU/SAMU et arbeidsplasskonsept ABW, for 350 ansatte, med 50 % dekningsgrad, 1/3 av arealet til samhandlings og prosjektområder og med mange multirom og møterom.

Prosjektet ble forankret i strategiske målsetninger. Dette resulterte i arbeidslokaler utformet med det formål om å gi ansatte et variert arbeidsmiljø som dekker INs ulike behov; fra stille individuelt arbeid til attraktive arealer for samhandling. Nye fysiske løsninger krever endring i arbeidsformer og lederstil. Derfor var Mellomrom Arkitekturpsykologi en viktig rådgiver i arbeidet med å trene organisasjonen til denne omstillingen.

Eiendomsavdelingen og HR-avdelingen har samarbeidet sømløst for å oppfylle organisasjonens mål gjennom en transformasjon. Med hjelp fra IARK ble funn fra en pilot i nåværende lokaler omgjort til funksjonelle og estetisk tiltalende fysiske løsninger

Hovedkontoret representerer et topp moderne og modig arbeidsplassprosjekt, med ambisiøse målsetninger forankret i en godt gjennomført brukerprosess. Det nye hovedkontoret med sin nytenkning er et verktøy for endring i organisasjonen.

Foto: Niklas Hart