iark

Huddly

Med en visjon og måloppnåelse om 100% gjenbruk og ombruk har IARK og Huddly satt en ny standard i møbelbransjen. Dette fargerike prosjektet viser at det er fullt mulig å kombinere estetikk med miljøansvar i utformingen av moderne arbeidslokaler, med det menneskelige perspektivet i fokus.

Ved å delta aktivt og besøke gjenbruksleverandøren jevnlig, tilpasset vi lokalene nøyaktig etter Huddlys behov. Denne prosessen var ikke bare kostnadseffektiv, men også miljøvennlig, og skapte unike og høykvalitetslokaler til en lavere pris enn ved kjøp av nye møbler.

Våre erfaringer med dette prosjektet, som omfattet 100% brukte møbler, har styrket troen på at gjenbruk er en nøkkelløsning for bransjens utfordringer, og kan inspirere andre til å følge samme bærekraftige vei.

Typologi

Arbeidsplass

Status

Ferdigstilt

Lokasjon

Oslo

Type prosjekt

Gjenbruk

Omfang

2000m2 / 100 arbeidsplasser

Tidsrom

2023

«I den første fasen av prosjektet la vi stor vekt på detaljene som kanskje ikke alltid ses. Vi skapte knutepunkter og en stor, samlende sosial sone. Områdene for uforstyrret arbeid og møteplasser er skreddersydd for å formidle Huddlys menneskeorienterte teknologifokus.»

Stine Marie Eide Aronsen, IARK

Huddly flyttet inn i 5.et i Stortorvet 7 sommeren 2023. Det norske teknologi selskapet med ca. 100 ansatte utvikler og produserer videokonferanse utstyr.

Huddly satte mulighet for å levere brukt høyt på kriterielisten for møbelinnkjøp. I konkurransen var leverandører av nye møbler, og en 100% gjenbruksleverandør. 

Gjenbruksleverandøren utpekte seg som klart best både på pris, fleksibilitet i forhold til leveranse og leveringstid, men også på kvalitet, og vant anbudet.

Hos Huddly ønsket vi å skape en varm og leken atmosfære med en material- og fargepalett som harmoniserer med Huddlys visjon og merkevare. Lokalene i Stortorvet 7 spenner over et flertall bygårder fra forskjellige tidsperioder. Paletten forsterker kontrastene i de ulike bygningene og dette gir en beriket opplevelse når man beveger seg gjennom lokalene.

Den første tiden av prosjektet gikk til å forme det som er aller viktigst, men som mangle kanskje aldri ser. Vi jobbet med å plassere knutepunkt i lokalene, lage en stor og samlende sosial sone. Et kulturbyggende treffpunkt hvr de ansatte møter hverandre når de skulle henge av seg i garderoben, eller ta en kopp kaffe. 

Vi laget uforstyrrede gode soner for arbeid, og jobbet målrettet med å skreddersy rom som skulle formidle Huddlys fokus på å levere teknologi med et menneskelig perspektiv.

Vi utviklet en material- og fargepalett som skaper en lun og leken ramme for arbeidet, og også denne støtter opp om Huddlys visjon og brand. Stortorvet 7 er et prosjekt der bygårder fra flere ulike tidsepoker er slått sammen, og dette i seg selv gir en variert opplevelse ettersom man går gjennom lokalet.

Når vi jobber med gjenbruk må vi arbeide på en litt annen måte enn det vi pleier. Vi beskriver funksjon og ønsket uttrykk, og så må vi være åpne for både variasjon og endringer underveis.

Erfaringen fra dette prosjektet er at vi vil finne frem til kvalitetsmøblene, og at jakten i seg selv blir en givende del av prosjektet. Tid blir en faktor - en er prisgitt tilbudet som finnes i den fasen av prosjekteringen. Med denne metoden og modellen er alt tilgjengelig, det kan testes, og byttes ut om det ikke skulle fungere etter planen. Det er en absolutt styrke med å jobbe med sirkulære anskaffelser.

Vi har jevnlige turer tatt til gjenbruks leverandøren sammen med kunden. Det har vært en måte å jobbe på som har tillatt Huddly selv å være en mer aktiv del av prosjektet, og slik kunnet skreddersy rommene etter tiltenkt behov.

Erfaringen med å jobbe med dette prosjektet, med 100% ombruk i alt kjøpt inventar, har vært veldig givende og viktig for IARK. 

Nå vet vi at med litt endring i måten vi jobber på, kan vi få helt unike lokaler og møbler med den beste kvaliteten, til en brøkdel av prisen og avtrykket på miljøet som nyinnkjøp ville gitt. 

IARK tror at dette er en del av løsningen på det vi som bransje står ovenfor som vår største utfordring i dag, og vi tror med dette prosjektet som et foregangseksempel kan øke interessen for gjenbruk ombruk, og inspirere andre til å ta den samme reisen. 

Foto: Niklas Hart