iark

Øvre Vollgate 13

Transformasjonen av  Øvre Vollgate 13 er blitt et berikende tilskudd til utviklingen av Kvadraturen, som både ser fremover og ærer fortiden. En vitalisering og økt aktivitet i Øvre Vollgate vil bidra til å knytte sammen den mer folksomme delen av Kvadraturen med Rådhusplassen og sjøfronten.

Øvre Vollgate 13 er et bygg fra 1938 som er transformert til et moderne kontorbygg. Bygningen er opprinnelig tegnet av Odd Nansen i funksjonalistisk stil. IARK kom inn som interiørarkitekt i 2020, ved oppstart av detaljeringsfasen for prosjektet.

Typologi

Arbeidsplass

Status

Ferdigstilt

Lokasjon

Oslo

Type prosjekt

Total renovering/ transformasjon

Omfang

7200 m2 (BTA) / 249 arbeidsplasser

Tidsrom

2023

«Prosjektet er et viktig innspill til økt kunnskap om metoder rundt bevaring av ulike bygningselementer og materialer.»

Monica Døhlie Heck, IARK

PUSHAK og IARK har hatt et tett samarbeid som har gitt prosjektet et helhetlig uttrykk både med tanke på materialitet, romløsninger, fargebruk og møblering. Vi har diskutert løsninger på tvers av våre respektive fagområder slik at overgang mellom interiør og arkitektur fremstår sømløst og helhetlig. Etter hvert var også fremtidige leietakere med og spilte inn sine behov og ønsker.

Prosessen startet med å identifisere romlige og bygningsmessige kvaliteter. På bakgrunn av dette ble det vurdert hvilke oppgraderinger og tiltak som kunne videreføre og forsterke byggets egenart og samtidig tilføre nye kvaliteter for å sitte igjen med et moderne, miljøvennlig og fremtidsrettet kontorbygg.

Byggets bevaringsverdi ble vurdert i samråd med oppdragsgiver, NIKU og byantikvaren.

Bildet viser en montasje som en hyllest til arkitekt Odd Nansen, sønn av Fridtjof Nansen, som opprinnelig tegnet bygget.

I prosjektet har det blitt lagt vekt på å formidle historien rundt arkitekt Odd Nansen, sønn av Fridtjof Nansen. I utviklingen av ØV13 har det vært viktig å bevare Nansens ånd gjennom hans nysgjerrighet rundt materialer, men også hans humanitære virke. Nansen var en moderne formgiver og fremtidsrettet i sine materialvalg. Skulpturen til kunstner Fredrik Raddum er utført med ærbødighet til Nansens humanitære arbeid. Kunstverket er sentralt plassert i trapperommet mellom kantine og møtesenter.

I prosessen med å tilbakeføre arkitekturen og gjenbruke bygningselementer har det for eksempel blitt testet ut ulike rensemetoder for eksisterende aluminiumsplater i fasade, som endte i tørrisblåsing. Det ble støpt prøver av terrasso for å vurdere farger, tilslag og kvalitet opp mot eksisterende gulv, scannet underliggende farger i trapperom, og fremskaffet ulike rødlige steinprøver opp mot stein i eksisterende trapperom.

De nye eikedørene i den restaurerte fasaden ønsker velkommen inn til en lun kafé med bar-resepsjon som er åpen for publikum. Kaféen har sitteplasser både ute på fortauet og i vinduene ut mot gaten. Inngang og kafé er gitt dobbel høyde og gir umiddelbar kontakt med etasjen over. En skulpturell spiraltrapp plassert i det dobbelthøye rommet binder fellesarealet sammen med kontoretasjene og gjør trappen til et naturlig valg fremfor heisen. I senter av kantinen, under overlyset fra et nytt glasstak, føres dagslyset ned i underetasjen via en stor sirkulær åpning i dekket med en buet trapp ned til møteromssenteret.

Den økte aktiviteten som forventes i Kvadraturen vil bidra positivt til byens generelle atmosfære, spesielt etter solnedgang. Med mer liv på gatene vil innbyggerne og besøkende føle en større trygghet når de ferdes i området. Spesielt vil Øvre Vollgate spille en nøkkelrolle i denne vitaliseringen, ved å fungere som en bindeledd mellom den travlere delen av Kvadraturen, Rådhusplassen og sjøfronten. Denne forbindelsen vil i stor grad hjelpe med å integrere Kvadraturen med andre byområder, fremme urban kontinuitet og minske områder som i dag kan oppfattes som utrygge.

Den opprinnelige åpenheten i bygget med gjennomgående dagslys har blitt ivaretatt i alle kontoretasjene. Byggets materialpalett skal være en rød tråd i nye leietagertilpasninger. Lokalene er luftige, lyse og effektive med gode romlige kvaliteter og med tilgang til en eller flere terrasser i de fleste arbeidsetasjene. Bruken av solide materialer som eldes med patina har blitt høyt verdsatt av leietakerne. Byggets fellesfunksjoner som treningsrom, sykkelgarasje med servicestasjon og spesialrom som podkastrom og prosjektrom er attraktivt for leietakerne, i tillegg til at det fører til økt sambruk med leietakere i gårdeiers tilstøtende eiendommer.

Bevaring og totalrehabilitering av et delvis verneverdig bygg er krevende. Vi har lært at det lønner seg å ha et tydelig, robust og fleksibelt konsept som tåler uforutsette endringer. Når et prosjekt skal tilpasses eksisterende bygningsmasse, er det ikke rom for millimetertilpasning. Man vet aldri hva som skjuler seg bak lag på lag med historie. En god og løsningsorientert dialog mellom prosjekterende, utførende entreprenører og oppdragsgiver er essensielt for et vellykket resultat.

Bygget er BREEAM-sertifisert til "Very Good". Energi klasse A.

Foto: Niklas Hart