Statoil Visa


Skreddersøm for samhandling

Prosjektdetaljer
  • Completion

    2014

  • Square meters

    56000

  • Workplaces

    1500

Prosjektbeskrivelse

Statoils byggeprosjekt på Sandsli i Bergen skulle bidra til å videreutvikle konsernets organisasjon og forretning ved å samlokalisere de operative enhetene i fleksible, tilrettelagte fasiliteter. Niels Torp Arkitekter har tegnet nybygg og oppgradering av eksisterende bygg, og IARK var engasjert som brukernes interiørarkitekter. Anlegget er brutto 56.000m2 og nybygget 25.000 m2.

Statoil på Sandsli er verdens største operasjonssenter for offshore olje- og gassvirksomhet. IARKS oppgave var først og fremst å tilrettelegge for samhandling på tvers av fagfelt. Organisasjonens behov ble definert, og en omfattende brukerprosess ble gjennomført. Resultatet er skreddersydde arealer som bidrar til optimal arbeidsdeling og samhandling. Statoil tok bygget i bruk høsten 2014.

1 Statoil Visa

Glassgård

Felles møteplass med kaffebar, loungeområde og ad-hoc arbeidsplasser. Plassbygde «tipier» for skjerming av midlertidige arbeidsplasser.

Glassgård

Felles møteplass med kaffebar, loungeområde og ad-hoc arbeidsplasser. Plassbygde «tipier» for skjerming av midlertidige arbeidsplasser.

© Ketil Jacobsen

4 Statoil Visa

© Ketil Jacobsen

2 Statoil Visa

© Ketil Jacobsen

3 Statoil Visa

© Ketil Jacobsen

5 Statoil Visa

Statoil

Statoil

6 Statoil Visa

Allmenninger

Sosiale soner i tilknytning til arbeidsareal. Løs møbleringer for fleksibilitet. 

Allmenninger

Sosiale soner i tilknytning til arbeidsareal. Løs møbleringer for fleksibilitet. 

© Ketil Jacobsen

7 Statoil Visa

Auditorium

Lunt og varmt auditorium med tregulv, akustisk spilevegg, stoler i hud, og luftige gardiner. 

Auditorium

Lunt og varmt auditorium med tregulv, akustisk spilevegg, stoler i hud, og luftige gardiner. 

© Ketil Jacobsen

8 Statoil Visa

Statoil

Statoil

Anders Stenbeck-Askheim

Anders Stenbeck-Askheim

Interiørarkitekt MNIL, partner

Elisabeth Paus

Elisabeth Paus

Interiørarkitekt MNIL