Statoil Stjørdal NOBS


En funksjonell arbeidsplass på land for å drifte operasjoner til havs

Prosjektdetaljer
  • Year of completion

    2012

  • Square meters

    12 500

  • Workspaces

    400

Prosjektbeskrivelse

I forbindelse med at Statoil flytter flere operasjoner fra Nordsjøen til land, ble det behov for en utvidelse av anlegget på Stjørdal. Et moderne bygg som kunne tilrettelegge for optimal samhandling og ivareta integrerte operasjoner mellom hav og land.

Med utgangpunkt i Statoils arbeidsprosesser har IARK bidratt med å utvikle bygningskroppens form for å oppnå best mulig tilpasning for arbeidsplasser og tilhørende funksjoner.

IARK har jobbet tett med brukerne i Statoil, og i samarbeid med arkitekten PKA kommet frem til fleksible og generelle løsninger som enkelt tilrettelegger for fremtidige omorganiseringer. Vi har i tillegg arbeidet med utforming og detaljering av interiøret som inkluderer og understøtter Statoils virksomhet.

Resultatet har blitt en inspirerende arbeidsplass som sikrer gode vilkår for fremtidens arbeidsprosesser.

1 Nobs

Sosiale soner

En av flere sosiale soner med tilhørende kaffestasjon. 

Lyskjeglen man kan se til høyre henter sollys fra en åpning i taket og bringer det ned gjennom alle byggets etasjer. 
De sosiale sonene ligger i fine og lyse arealer, har ulik karakter i møbler og fargebruk og er skjermet fra arbeidsplassene. De fungerer utmerket som møteplass for opp til 60 personer. 

Sosiale soner

En av flere sosiale soner med tilhørende kaffestasjon. 

Lyskjeglen man kan se til høyre henter sollys fra en åpning i taket og bringer det ned gjennom alle byggets etasjer. 
De sosiale sonene ligger i fine og lyse arealer, har ulik karakter i møbler og fargebruk og er skjermet fra arbeidsplassene. De fungerer utmerket som møteplass for opp til 60 personer. 

2 Nobs

Typisk sofagruppe i en av de mange sosiale sonene.

Typisk sofagruppe i en av de mange sosiale sonene.

It’s very easy to collaborate with other locations here, which is great, as there is no need to travel!

Statoil employee.

3 Nobs

Vrimleområde/pauseområde i tilknytning til møtesenter. Den blå veggen til høyre er et foto av en bergstruktur projisert på treplate - et grep som uttrykker Statoils identitet. Bak denne veggen ligger auditoriet. Møtesenteret ligger på plan 1, og benyttes til møter med eksterne deltakere, og opplæring av egne ansatte.

Vrimleområde/pauseområde i tilknytning til møtesenter. Den blå veggen til høyre er et foto av en bergstruktur projisert på treplate - et grep som uttrykker Statoils identitet. Bak denne veggen ligger auditoriet. Møtesenteret ligger på plan 1, og benyttes til møter med eksterne deltakere, og opplæring av egne ansatte.

4 Nobs

Området har en blanding av lave og høye sittemuligheter, og kan fungere godt til en pausesituasjon, med eller uten bespisning. 

Området har en blanding av lave og høye sittemuligheter, og kan fungere godt til en pausesituasjon, med eller uten bespisning. 

5 Nobs

Auditoriet

Auditorium i møtesenteret med plass til over 100 personer. Talerstol med fullintegrert teknikk, svakt stigende amfi med fire nivåer og tepper for lyddemping.

Auditoriet

Auditorium i møtesenteret med plass til over 100 personer. Talerstol med fullintegrert teknikk, svakt stigende amfi med fire nivåer og tepper for lyddemping.

7 Nobs

Åpent landskap

Åpent arbeids- og møtested med visningsmulighet i arbeidsarealet. Benyttes blant annet til korte morgenmøter for avdelingene eller til samhandling. Romsligheten åpner for mange deltakere.  

Åpent landskap

Åpent arbeids- og møtested med visningsmulighet i arbeidsarealet. Benyttes blant annet til korte morgenmøter for avdelingene eller til samhandling. Romsligheten åpner for mange deltakere.  

8 Nobs

Sittegruppe fra sosial sone med annen fargekarakter. 

Sittegruppe fra sosial sone med annen fargekarakter. 

9 Nobs

Høyrygget sofagruppe i landskapet. Polstringen i ryggen demper lyd fra omgivelsene, og demper også lyd fra en samtale som foregår inne i den. Benyttes som et sted for konsentrasjon, dokumentlesning, samtale i telefon eller mellom kollegaer.

Høyrygget sofagruppe i landskapet. Polstringen i ryggen demper lyd fra omgivelsene, og demper også lyd fra en samtale som foregår inne i den. Benyttes som et sted for konsentrasjon, dokumentlesning, samtale i telefon eller mellom kollegaer.

10 Nobs

Alle sitter åpent i nybygget. Innplasseringen i landskapet er et resultat av en grundig analyse av arbeidsflyt og avdelingsmessige sammensetninger og arbeidsformer. Arbeidsplassene er generelt utformet, slik at man bare behøver å flytte mennesker, ikke møbler.

Alle sitter åpent i nybygget. Innplasseringen i landskapet er et resultat av en grundig analyse av arbeidsflyt og avdelingsmessige sammensetninger og arbeidsformer. Arbeidsplassene er generelt utformet, slik at man bare behøver å flytte mennesker, ikke møbler.

11 Nobs

Glassgaten som går gjennom de to fløyene av nybygget. Hovedkommunikasjonen i bygget foregår på gangbroer, trapper og heiser som alle er plassert i dette rommet. Det betyr at den største persontrafikken ledes gjennom denne kanalen, og skjermer arbeidsarealene mot den type støy. 

Glassgaten som går gjennom de to fløyene av nybygget. Hovedkommunikasjonen i bygget foregår på gangbroer, trapper og heiser som alle er plassert i dette rommet. Det betyr at den største persontrafikken ledes gjennom denne kanalen, og skjermer arbeidsarealene mot den type støy. 

12 Nobs

Mobile enheter med tekstilkledde vegger. Fungerer som dekorelementer, samtalested, lyddempende element i rommet, og med mulighet for oppheng til for eksempel utstillinger eller intern informasjon.

Mobile enheter med tekstilkledde vegger. Fungerer som dekorelementer, samtalested, lyddempende element i rommet, og med mulighet for oppheng til for eksempel utstillinger eller intern informasjon.

Thea Røhrt

Thea Røhrt

Interiørarkitekt MNIL, partner

Elisabeth Paus

Elisabeth Paus

Interiørarkitekt MNIL