Statens legemiddelverk


DNA-inspirert interiør

Prosjektdetaljer
  • Fotograf

    Stine Østby

  • Ferdigstilt

    2016

Prosjektbeskrivelse

Da Statens legemiddelverk skulle flytte til nytt bygg på Helsfyr ønsket de å gå fra tradisjonelle cellekontorer til åpne arbeidsplasser. IARK bisto med en møbleringsplan som med åpent kontorlandskap og tilhørende støttefunksjoner tilrettela for moderne arbeidsformer.


De nesten 300 arbeidsplassene er lagt langs fasadene for best mulig lysforhold. For å oppnå gjennomlys og god kommunikasjon på tvers av bygget, har kjernene brede gjennomganger og glasshjørner. Foliering av glassfronter understreker opplevelsen av legemiddelverkets identitet i interiøret, med inspirasjon fra DNA molekylstruktur.


Torgene er naturlige møteplasser som tilbyr en annen atmosfære enn resten av lokalene. De bidrar til å oppnå målet om en mer dynamisk organisasjon. Spesialtegnede fondvegger av eikespiler gjentar molekylstrukturen og tilfører torgene en innbydende og lun følelse.

3 N7 A4517
Slv 05

Spesialtegnede fondvegger på Torgene inspirert av DNA molekylstruktur.

Spesialtegnede fondvegger på Torgene inspirert av DNA molekylstruktur.

Slv 04

Torgene oppmuntrer til mingling og uformelle møter.

Torgene oppmuntrer til mingling og uformelle møter.

Slv 02

Møblering tilrettelagt ulike arbeidsoppgaver.

Møblering tilrettelagt ulike arbeidsoppgaver.

Slv 03

Fleksible og luftige lokaler tilrettelagt for effektiv oppgaveløsning, god samhandling og kommunikasjon. 

Fleksible og luftige lokaler tilrettelagt for effektiv oppgaveløsning, god samhandling og kommunikasjon. 

Slv 01

Lite møterom i arbeidsarealer.

Lite møterom i arbeidsarealer.

Heide Tjøm

Interiørarkitekt MNIL