SR Bank


Når forandring fryder

Prosjektdetaljer
  • Arkitekt

    Helene & Hard og SAAHA

  • Fotograf

    Niklas Hart

Prosjektbeskrivelse

SR Bank ønsker å ta ansvar for sine omgivelser å skape noe som er både til glede og nytte for dem rundt. SR Bank sine verdier handler om ansvar og respekt gjennom engasjement og handlekraft. Derfor er det ikke overraskede at de nå er eiere av Norges mest miljøvennlige kontorbygg – Finansparken. Finansparken er Europas største kontorbygg i tre, og har fått den høyeste miljøstandard av Breeam Outstanding.

Dette er et bygg som tar ansvar for Stavanger sine innbyggere med vakker arkitektur og omgivelser. Det bærekraftige valget av materialer tar også ansvar for verden og dem som vokser opp i dag.

Behov og drømmer:
Innemiljøet må speile det bærekraftige fokuset til strukturen av bygget. Med ansvar og respekt som kjerneverdier trenger de også et sted hvor ansatte og besøkende føler sine behov ivaretatt og respektert. SR Bank trenger en variert arbeidsplass, hvor samarbeid er tilrettelagt, men med stillerom og møterom uten distraksjoner når det er nødvendig. Varme fellesområder som bryter med det litt harde ytre vil få folk til å slappe av, og sosialiserer seg. Med mange besøkende og ansatte er det viktig at inngangen og fellesområdene får folk til å føle seg ivaretatt, inkludert og velkommen.

Innsikt og løsning:
Treverket inne bidrar til et bedre inneklima fordi treverket både trekker til seg og avgir fuktighet. Denne gode tanken etterfølger vi med valg av belysning, som er integrert og dynamisk.

Vi spiller på kontrasten med et stramt og hardt utvendig uttrykk. Ved å ha jordfarger i de nederste etasjene, og himmelfarger i de øverste, har vi skapt et levende fargesystem som skaper en positiv, naturlig og varm atmosfære. En aktivitetsbasert arbeidsplass åpner opp for samarbeid og gir de ansatte en fleksibel og variert arbeidsdag. Mot fjorden i nord ligger åpne workshop områder, mot sør er det plass til produksjon. SR Bank sine ansatte har ulike preferanser og arbeidsoppgaver, og vi har utviklet en støy buffer mellom det åpne atriet og arbeidsplassene. SR Bank setter alltid kunden først, og det skinner gjennom både utenfor og inne i Finansparken.

Oppsummert: Make room for change

Behov og drømmer:
Innemiljøet må speile det bærekraftige fokuset til strukturen av bygget. Med ansvar og respekt som kjerneverdier trenger de også et sted hvor ansatte og besøkende føler sine behov ivaretatt og respektert. SR Bank trenger en variert arbeidsplass, hvor samarbeid er tilrettelagt, men med stillerom og møterom uten distraksjoner når det er nødvendig. Varme fellesområder som bryter med det litt harde ytre vil få folk til å slappe av, og sosialiserer seg. Med mange besøkende og ansatte er det viktig at inngangen og fellesområdene får folk til å føle seg ivaretatt, inkludert og velkommen.

Innsikt og løsning:
Treverket inne bidrar til et bedre inneklima fordi treverket både trekker til seg og avgir fuktighet. Denne gode tanken etterfølger vi med valg av belysning, som er integrert og dynamisk.

Vi spiller på kontrasten med et stramt og hardt utvendig uttrykk. Ved å ha jordfarger i de nederste etasjene, og himmelfarger i de øverste, har vi skapt et levende fargesystem som skaper en positiv, naturlig og varm atmosfære. En aktivitetsbasert arbeidsplass åpner opp for samarbeid og gir de ansatte en fleksibel og variert arbeidsdag. Mot fjorden i nord ligger åpne workshop områder, mot sør er det plass til produksjon. SR Bank sine ansatte har ulike preferanser og arbeidsoppgaver, og vi har utviklet en støy buffer mellom det åpne atriet og arbeidsplassene. SR Bank setter alltid kunden først, og det skinner gjennom både utenfor og inne i Finansparken.

Oppsummert: Make room for change

Heidi Tolo

Heidi Tolo

Interiørarkitekt MNIL, partner

Natasha B. Crona

Natasha B. Crona

Interiørarkitekt MA