Sophus Bugges Hus


Varsom restaurering og bedre læringsmiljø

Prosjektdetaljer
  • Ferdigstilt

    2017

  • By

    Oslo

  • Arkitekter

    Lund Hagem

Prosjektbeskrivelse

Universitetet i Oslo (UiO) sitt mål for totalrehabiliteringen av Sophus Bugges hus på Blindern var å gi studentene bedre læringsmiljø, inspirerende og godt innemiljø og samtidig løfte bygningen til en høy internasjonal miljøstandard. Sophus Bugges Hus er vernet i verneklasse 2. Universitetet sier i sin Masterplan for UiOs eiendommer at alle eksisterende bygninger ved rehabilitering skal ha mål om BREEAM Excellent. Dette var utgangspunktet for IARK da vi ble engasjert som prosjektleder for arbeidene med rehabilitering av fastinnredning av de fredede interiørene og prosjektering av nye møbler til bibliotek, undervisningsrom, grupperom, fellesarealer og kollokviearealer.

I et spennende samarbeid med Lund Hagem Arkitekter gjennomførte IARK romplanleggingen. Det er åpnet opp for å trekke dagslyset inn i fellesarealene og slik at man allerede i inngangspartiet opplever hele romforløpet og undervisningsrommene.

3 N7 A5207

Lesesalen

De originale lesesalsplassene er beholdt og restaurert, alle arbeidsflater er belagt med linoleum for videre bevaring og stål og lamper lakkert opp i
originalfarger.

Lesesalen

De originale lesesalsplassene er beholdt og restaurert, alle arbeidsflater er belagt med linoleum for videre bevaring og stål og lamper lakkert opp i
originalfarger.

Gml Bilde Lesesal

Bilde fra arkivet

Bilde fra arkivet

3 N7 A5122

Respekt for et verneverdig bygg

Sophus Bugges Hus fremstår i nytt friskt format, tilpasset det humanistiske fakultet, men samtidig med løsninger, materialer og farger som respekterer den originale arkitekturen og fremmer det verneverdige bygget til Arkitekt Leif Olav Moen.

Respekt for et verneverdig bygg

Sophus Bugges Hus fremstår i nytt friskt format, tilpasset det humanistiske fakultet, men samtidig med løsninger, materialer og farger som respekterer den originale arkitekturen og fremmer det verneverdige bygget til Arkitekt Leif Olav Moen.

3 N7 A5097

Auditorium

Auditoriumsinnredningen er vernet og er varsomt restaurert. Finerte overflater er reparert og alle klappstoler justert.

Auditorium

Auditoriumsinnredningen er vernet og er varsomt restaurert. Finerte overflater er reparert og alle klappstoler justert.

3 N7 A5195

Kunnskapets tre

Høye plantene gir en frisk opplevelse av å sitte
under kunnskapens tre, spennende møbler som er tydelig nye elementer, plukker
opp blåfargen fra overlysene, alt til et godt inneklima, med gode lysforhold.

Kunnskapets tre

Høye plantene gir en frisk opplevelse av å sitte
under kunnskapens tre, spennende møbler som er tydelig nye elementer, plukker
opp blåfargen fra overlysene, alt til et godt inneklima, med gode lysforhold.

3 N7 A5231

Varierte arbeidsplasser

Studentbiblioteket er utformet transparent og med en variasjon av arbeidsplasser og soneinndeling med fokus på gode leseplasser.

Varierte arbeidsplasser

Studentbiblioteket er utformet transparent og med en variasjon av arbeidsplasser og soneinndeling med fokus på gode leseplasser.

Heide Tjøm

Interiørarkitekt MNIL

Monica Døhlie Heck

Monica Døhlie Heck

Interiørarkitekt MNIL, partner