Selvaag


Kjente ting på nye måter

Prosjektdetaljer
  • Completion

    2014

  • Square meters

    4300

  • Workplaces

    185

Prosjektbeskrivelse

Da Selvaaggruppen som helhet samlet seg i et eget, nytt og moderne bygg i Silurveien 2 på Ullern i Oslo, var IARK interiørarkitekt, og bistod dessuten i brukerprosesser og interne forberedelser til flyttingen. Utgangspunktet for arbeidet var Selvaags solide historie, fra Ekeberghuset, vindeltrappen og Olav Selvaag til dagens Selvaag som boligbyggeren, eiendomsutvikleren og industriutvikleren. Spesialdesign og detaljering ble utført med tanken om å gjøre kjente ting på nye måter.

Med samlokaliseringen i 4. og 5. etasje ønsket Selvaagkonsernet å bedre kommunikasjonen og gi mulighet for synergier på tvers av de ulike selskapene. En klar ambisjon var også å styrke tilhørigheten til felles kultur og opphav. Resultatet er et prosjekt med sterk identitet til virksomhetens kjerneverdier – omtanke og skaperkraft – der design og utsmykking av arealene reflekterer selskapets kunst- og kulturengasjement. I kjernearealet varierer fargepaletten fra etasje til etasje. Alle arbeidsarealene er derimot holdt i en rolig palett av nøytrale grå/beige farger.

1 Kontor 16

To resepsjonsområder

Resepsjonsskrankene er konstruert i fiberbetong, et material som er typisk for bygget, og gjenspeiler Selvaags solide forankring.

To resepsjonsområder

Resepsjonsskrankene er konstruert i fiberbetong, et material som er typisk for bygget, og gjenspeiler Selvaags solide forankring.

© Arne Nicolai Schram, Inviso

2 Kontor 19

© Arne Nicolai Schram, Inviso

3 Kontor 23

Karakteristisk vindeltrapp

Her ligger trappen sentralt i lokalene og knytter arealene sammen.

Karakteristisk vindeltrapp

Her ligger trappen sentralt i lokalene og knytter arealene sammen.

© Arne Nicolai Schram, Inviso

4 Kontor 2

Etasjetorget

Området ligger skjermet fra arbeidsplassene, og er et sted hvor ansatte møtes til uformell prat.

Etasjetorget

Området ligger skjermet fra arbeidsplassene, og er et sted hvor ansatte møtes til uformell prat.

© Arne Nicolai Schram, Inviso

5 Kontor 10 Selvaag

Multirom

Lune og lyse rom hvor det er tilrettelagt for variert arbeid og korte møter.

Multirom

Lune og lyse rom hvor det er tilrettelagt for variert arbeid og korte møter.

© Arne Nicolai Schram, Inviso

6 Kontor 7 Selvaag

Sosiale soner

Særpreget material og fargepalett går igjen i mingleareal på etasjetorgene.

Sosiale soner

Særpreget material og fargepalett går igjen i mingleareal på etasjetorgene.

© Arne Nicolai Schram, Inviso

7 Kontor 14 Selvaag

Møterom

Rommene er sentralt plassert i etasjene med god kontakt både mot de sosiale soner og arbeidsarealer. 

Møterom

Rommene er sentralt plassert i etasjene med god kontakt både mot de sosiale soner og arbeidsarealer. 

© Arne Nicolai Schram, Inviso

8 Kontor 22 Selvaag

Fargerike møteareal

Fargepalett for møterommene varierer fra etasje til etasje.

Fargerike møteareal

Fargepalett for møterommene varierer fra etasje til etasje.

© Arne Nicolai Schram, Inviso

Hanne Margrethe Hjermann

Hanne Margrethe Hjermann

Interiørarkitekt MNIL,

daglig leder og partner