Riksrevisjonen


Farger gir gjenkjennelse

Prosjektdetaljer
  • Fotograf

    Stine Østby

Prosjektbeskrivelse

Riksrevisjonens verdier, «lagånd, åpenhet og respekt» skulle gjenspeiles i utformingen av de nye kontorene til Riksrevisjonen i Storgata 16 i Oslo. Lokalene skulle også kunne tilpasses organisasjonens fremtidige arbeidsmåte og størrelse de neste 10-20 årene.


I samarbeid med OKAW arkitekter ble planløsningen utformet med en arbeidsplassfordeling på ca. 50/50 åpne arbeidsplasser og cellekontorer. Uformelle møteplasser i etasjene fungerer som samlende knutepunkt, og gir avdelingene mulighet til å samles for markeringer, uformelle samlinger og avdelingsmøter, og legger til rette for tilfeldige møter mellom brukerne. IARK utarbeidet en material- og fargepalett som også fungere som gjenkjennelsesfaktor. For å forenkle orienteringen ble det bruk fargekoding der farger følger arbeidsfunksjon.

Rr 05

På plan 8 ligger Riksrevisjonens storstue, med en sval fargepalett som fremhever utsikten over byens hustak. 

På plan 8 ligger Riksrevisjonens storstue, med en sval fargepalett som fremhever utsikten over byens hustak. 

Rr 03

Omgivelsene, med gamle hustak og teglsteinsvegger, er en del av interiørpaletten.

Omgivelsene, med gamle hustak og teglsteinsvegger, er en del av interiørpaletten.

Rr 01

Åpne arbeidsplasser.

Åpne arbeidsplasser.

Rr 02

Fargerike innslag av møbler på funksjoner som uformelle møteplasser, multirom og kantine.

Fargerike innslag av møbler på funksjoner som uformelle møteplasser, multirom og kantine.

Rr 04

Samhandling

Runde bord og høyryggede sofaer skaper soner for
gode samtaler og gir tilbud om en møteplass også utenom lunsjtid.

Samhandling

Runde bord og høyryggede sofaer skaper soner for
gode samtaler og gir tilbud om en møteplass også utenom lunsjtid.

Heide Tjøm

Interiørarkitekt MNIL