Posten


Fra faste plasser til aktivitetsbaserte løsninger

Prosjektdetaljer
Prosjektbeskrivelse

IARK ga interiørbistand til Posten Norge da selskapet skulle redusere arealet fra 7 til 5 etasjer for 800 ansatte på hovedkontoret i Oslo. Etter grundige analyser, intervjuer og workshops ble det besluttet å innføre et nytt arbeidsplasskonsept – aktivitetsbaserte arealer. Det ble lagt opp til en fast hjemmebase for alle avdelinger. For øvrig foregår arbeidet etter type aktivitet, som for eksempel i den sosiale sonen for uformelle møter, i lesesalen for konsentrasjon eller ved teambord for å samhandle.


Miljø er et prioritert område for Posten Norge, og konsernet tar et særlig ansvar for å redusere virksomhetens påvirkning på det ytre miljø. 90 % av møblene og 80 % av belysningsarmaturene er gjenbrukt.

Posten 2

Sosial sone

En frisk og nøye planlagt farge- og materalpalett løfter de ulike sosiale sonene og gjør fellesarealene til et attraktivt møtested.

Sosial sone

En frisk og nøye planlagt farge- og materalpalett løfter de ulike sosiale sonene og gjør fellesarealene til et attraktivt møtested.

Posten 18

Samhandlingsarena

Et lite amfi foran vinduene gjør utsikten mer tilgjengelig og gir mange ekstra sitteplasser ved arrangementer.

Samhandlingsarena

Et lite amfi foran vinduene gjør utsikten mer tilgjengelig og gir mange ekstra sitteplasser ved arrangementer.

"Flere sier at det har blitt lettere å kommunisere og samarbeide på tvers av avdelinger"

Posten 13

Prosjektsone

Prosjektbordene er flittig brukt for både individuelt arbeid og samhandling. Bakveggen er utsmykket i samarbeid med Postens kommunikasjonsavdeling.

Prosjektsone

Prosjektbordene er flittig brukt for både individuelt arbeid og samhandling. Bakveggen er utsmykket i samarbeid med Postens kommunikasjonsavdeling.

Posten 3

Oppbevaring

Hver ansatt har et skap for personlig oppbevaring. De er strategisk plassert mellom fellesområder og hjemmebaser.

Oppbevaring

Hver ansatt har et skap for personlig oppbevaring. De er strategisk plassert mellom fellesområder og hjemmebaser.

"Det har vært svært positive tilbakemeldinger fra medarbeidere og ledere etter at vi flyttet inn i oppgraderte aktivitetsbaserte kontorer"

Posten 6
Posten 9

Skilting

Profilering og skilting ble utviklet gjennom et tett samarbeid med Postens egne grafikere.

Skilting

Profilering og skilting ble utviklet gjennom et tett samarbeid med Postens egne grafikere.

Heidi Tolo

Heidi Tolo

Interiørarkitekt MNIL, partner

Elisabeth Paus

Elisabeth Paus

Interiørarkitekt MNIL