Portalen


Jernbanetomta på Lillestrøm

Prosjektdetaljer
 • Eier

  OBOS

 • Arkitekt

  LPO

 • Ferdigstilt

  2017

 • Photographer

  Sarah Leszinski / IARK

Prosjektbeskrivelse

PORTALEN har blitt Lillestrøms nye knutepunkt og første møte utenfor jernbanestasjonen. Strategisk plassert mellom Lillestrøm stasjon og varemessen fungerer bygningskompleksene som en portal. Gatene har fått nytt liv med nyetablert torg, butikker og servering, grøntområder mellom blokkene og en diagonal passasje som forsterker forbindelsen mellom jernbanestasjonen og messeområdet. Totalt består prosjektet av et kontorbygg, to boligblokker, et hotellbygg på til sammen 55.000 kvm. Kontorbygget har tilknyttet seg store og viktige leietakere som har ønsket seg sentrale og moderne lokaler i Lillestrøm. Så godt som alle interessenter IARK har tegnet inn har resultert i signering av leiekontrakt.
IARK ble engasjert i skisseprosjektet for kontorbygget og videre i detaljprosjektering og inntegning av leietakere for OBOS. I tilsammen 10 etasjer på totalt ca. 17 000 kvm har IARK tegnet planløsninger for samtlige leietakere: 3M, DNB, Skatteetaten, Bufetat, Kemnerkontoret, Nordea, BDO, Norconsult, Materna og Jensen & Co. De fem sistnevnte har resultert i videre interiørprosjekt. Et godt samarbeid med LPO har ført til fleksibilitet i kontorlokalene med mulighet for individuelle tilpasninger. Sammen har LPO og IARK utformet fellesarealer med kantine, chambre separee og vestibyle med venteareal. Interiørkonsept, spesialdesign av fast inventar og møblering er utført av IARK. Det har hele veien vært ambisjon om at fasade og innvendige fellesområder skal ha en helhetlig identitet. Med sikte på å oppnå Breeam-sertifisering «Very good» er det benyttet godkjente, miljøvennlige materialer og energieffektive løsninger.

Img 1011 Edit
Img 0954 Edit

Konstruksjon

Robuste konstruksjoner som barbord i fiberbetong og tykke spiler i 3D-formasjon viser linken til byggeteknikk og konstruksjon hos Norconsult.

Konstruksjon

Robuste konstruksjoner som barbord i fiberbetong og tykke spiler i 3D-formasjon viser linken til byggeteknikk og konstruksjon hos Norconsult.

Lillestrøm Sarah Leszinski 25

Kjøkkenet er hjertet

Hos Jensen & Co er kjøkkenet det første som møter deg innenfor døren.
Som matvaregrossist er produkter og matlaging i fokus. IARK har tegnet kjøkken og fastinnredning som tilrettelegger for møter, testing av matvarer og fremvisning av produktene på samme sted.

Kjøkkenet er hjertet

Hos Jensen & Co er kjøkkenet det første som møter deg innenfor døren.
Som matvaregrossist er produkter og matlaging i fokus. IARK har tegnet kjøkken og fastinnredning som tilrettelegger for møter, testing av matvarer og fremvisning av produktene på samme sted.

Img 1038
Img 1063 Edit

Inne og ute i harmoni

Gylne metallplater fra fasaden er tatt med inn i fondveggen i vestibylen.Her bygger de opp et dekorativt mønster i

kombinasjon med lydabsorberende Baux-plater

Inne og ute i harmoni

Gylne metallplater fra fasaden er tatt med inn i fondveggen i vestibylen.Her bygger de opp et dekorativt mønster i

kombinasjon med lydabsorberende Baux-plater

Heidi Tolo

Heidi Tolo

Interiørarkitekt MNIL, partner

Pernille Akselsen

Pernille Akselsen

Interiørarkitekt MNIL