PGS


Teknologi og geologiske lag

Prosjektdetaljer
  • Completed in august

    2013

  • Square meters spread over 7 floors

    10 000

  • Workspaces

    430

Prosjektbeskrivelse

PGS’ nye hovedkontor skal fungere som et aktivt ledd i profileringen av selskapet som en verdensledende leverandør av kunnskap og teknologi innen offshore.

IARK har vært ansvarlig for programmeringsfasen som kartla PGS’ behov og krav til nye lokaler, og siden vært ansvarlig interiørarkitekt for alle arbeidsarealer med spesielt fokus på PGS’ brukerprosesser. IARK hadde i dette prosjektet også rollen som leietagerombud med utgangspunkt i å ivareta leietagers behov i byggeprosessen.

Gjennom grundig samarbeid med brukerrepresentanter fra PGS har vi utarbeidet løsninger for optimalisering av arbeidsprosesser tilpasset morgendagens krav.

PGS har søkt fremtidsrettede og moderne lokaler, og IARK har gjennom sitt arbeid med interiørene og arbeidsplassenes fysiske utforming tilrettelagt for økt internkommunikasjon og samtidig forsterket PGS’ kjerneverdier; Leadership in HSEQ / Initiative and innovation / People focus and integrity / Delivery and reliability.

PGS nye hovedkontor har blitt et moderne bygg som tydelig gjenspeiler deres identitet, virksomhet og som forsterker deres posisjon i det globale markedet.

Pgs 1

Fasade

Byggets sterke karakteristikk skaper en identitet som reflekteres også på innsiden av bygget. 

Fasade

Byggets sterke karakteristikk skaper en identitet som reflekteres også på innsiden av bygget. 

© Ketil Jacobsen

Pgs 2

Resepsjon & Adkomst

Selve resepsjonen har en mer tilbaketrukket plassering, men med en bakvegg i sterk kontrast i både farge og materiale fremtrer den på en innbydende/ elegant/ stilfull måte.

Resepsjon & Adkomst

Selve resepsjonen har en mer tilbaketrukket plassering, men med en bakvegg i sterk kontrast i både farge og materiale fremtrer den på en innbydende/ elegant/ stilfull måte.

© Ketil Jacobsen

Pgs 3

Resepsjonsområde

Helhetskonseptet for bygget er hentet fra den geologiske tidsalder; den mesozoiske æra. Identitet understrekes ved bruk av fargevalg og grafikk med inspirasjon hentet fra  blant annet dyre- og planteriket.

Resepsjonsområde

Helhetskonseptet for bygget er hentet fra den geologiske tidsalder; den mesozoiske æra. Identitet understrekes ved bruk av fargevalg og grafikk med inspirasjon hentet fra  blant annet dyre- og planteriket.

© Ketil Jacobsen

Pgs 4

Teknologi

Et eget område for presentasjon av PGS’ virksomhet der besøkende kan klikke seg frem på interaktive infoskjermer. 

Teknologi

Et eget område for presentasjon av PGS’ virksomhet der besøkende kan klikke seg frem på interaktive infoskjermer. 

© Ketil Jacobsen

Pgs 5

Hyperbeamroom

Et spesialrom for testkjøring og kundepresentasjoner. Rommet er utstyrt med spesielt tilpasset presentasjonsteknologi. 

Hyperbeamroom

Et spesialrom for testkjøring og kundepresentasjoner. Rommet er utstyrt med spesielt tilpasset presentasjonsteknologi. 

© Ketil Jacobsen

Pgs 6

Kantinen

Største del av plan 2 består av kjøkken, serveringstorg, kaffebar, bibliotek og bespisning. Møbler og effektbelysning skaper et harmonisk uttrykk med lyst tre som gjennomgående materiale. 

Kantinen

Største del av plan 2 består av kjøkken, serveringstorg, kaffebar, bibliotek og bespisning. Møbler og effektbelysning skaper et harmonisk uttrykk med lyst tre som gjennomgående materiale. 

© Ketil Jacobsen

Pgs 7

Variert møblering

Bespisningsarealet er delt inn i soner der variert møblering gir ulike stemninger i hver del; barbord, loungemøbler og cafepregete bord og stoler skaper dynamikk og variasjon.

Variert møblering

Bespisningsarealet er delt inn i soner der variert møblering gir ulike stemninger i hver del; barbord, loungemøbler og cafepregete bord og stoler skaper dynamikk og variasjon.

© Ketil Jacobsen

Pgs 8

Bibliotek & kaffebar

I kantinen er det etablert en kaffebar med tilhørende lounge areal og bibliotek. 

Bibliotek & kaffebar

I kantinen er det etablert en kaffebar med tilhørende lounge areal og bibliotek. 

© Ketil Jacobsen

Pgs 9

Styrerommet

Her er møbleringen spesialtilpasset med funksjonelt presentasjonsutstyr slik at alle møtedeltagere kan delta aktivt. 

Styrerommet

Her er møbleringen spesialtilpasset med funksjonelt presentasjonsutstyr slik at alle møtedeltagere kan delta aktivt. 

© Ketil Jacobsen

Pgs 10
Pgs 11

Etasjetorg med interne møterom

Interne møterom er sentralt plassert ved og interntrapp. 

Etasjetorg med interne møterom

Interne møterom er sentralt plassert ved og interntrapp. 

© Ketil Jacobsen

Pgs 12

Interntrapp

Binder etasjetorgene sammen fra etasje til etasje

Interntrapp

Binder etasjetorgene sammen fra etasje til etasje

© Ketil Jacobsen

Pgs 13

Folie

Hver etasje har tilpasset foliedekor etter byggets konsept. Dette er med på å forsterke identiteten.

Folie

Hver etasje har tilpasset foliedekor etter byggets konsept. Dette er med på å forsterke identiteten.

© Ketil Jacobsen

Yvonne Bjørgen

Yvonne Bjørgen

Interiørarkitekt MNIL

Elisabeth Paus

Elisabeth Paus

Interiørarkitekt MNIL

Hanne Margrethe Hjermann

Hanne Margrethe Hjermann

Interiørarkitekt MNIL,

daglig leder og partner