NRK Distrikt


Fra hele landet til hele landet

Prosjektdetaljer
  • Photos

    Nadia Norskott & Niklas Hart

Prosjektbeskrivelse

NRK speiler befolkningen i innhold og organisasjon, og bidrar til et inkluderende og nysgjerrig Norge. Distriktskontorene binder Norge sammen, og bidrar til at hele landet blir representert og respektert. Hver dag, året rundt, reiser de ansatte rundt i Norge for å fortelle oss om det som skjer, på godt og vondt, i hele vårt langstrakte land.

Behov og drømmer:
Lokal tilstedeværelse og lokal tilhørighet er nøkkelordene til NRKs distriktskontor, og det er slik de bygger sin kultur. Denne kulturen skaper både stolthet og trygghet, og NRK trenger en arbeidsplass som både styrker og formidler denne kulturen. NRK bidrar til at folk forstår samfunnet, hverandre og seg selv bedre, og åpenhet er derfor en betydelig kjerneverdi. NRK trenger derfor arbeidslokaler som oppmuntrer til samarbeid og dialog blant de ansatte.

En mediebedrift får inn mange besøkende hver uke, og de skal føler seg velkomne, trygge og kjent. NRK trenger et sted som skaper stolthet hos besøkende og ansatte, og som minner dem om deres virke som mediearbeider i Distrikts-Norge.

Innsikt og løsning:
En fleksibel og varm arbeidsplass med ulike soner for ulikt type arbeid, skaper en trygg, åpen og komfortabel atmosfære. For å få fram kultur, stemning, uttrykk og lokal tilhørighet har vi snakket med de ansatte om regionale særtrekk, lokale referanser og de ansettes arbeidsbehov. Denne innsikten gjenspeiler vi i lokalene, slik at både ansatte og besøkende får en opplevelse og stolthet for det lokale.

Hos NRK Innlandet (Hamar) har vi vært sterkt inspirert av landskapet, og «det store lyset», som er vakkert beskrevet i et dikt av Rolf Jacobsen. Hos NRK Nordland er farger hentet fra naturen – inspirert av det blå og sjøgrønne havet, de grønne fjellsidene, de røde naustene, og den varme midnattssolen. De tydelige referanse til lokalhistorie og kultur skaper stolthet, og forteller historien om hvorfor lokaljournalistikk er viktig for et land som Norge.

Oppsummert: Make room for culture

Behov og drømmer:
Lokal tilstedeværelse og lokal tilhørighet er nøkkelordene til NRKs distriktskontor, og det er slik de bygger sin kultur. Denne kulturen skaper både stolthet og trygghet, og NRK trenger en arbeidsplass som både styrker og formidler denne kulturen. NRK bidrar til at folk forstår samfunnet, hverandre og seg selv bedre, og åpenhet er derfor en betydelig kjerneverdi. NRK trenger derfor arbeidslokaler som oppmuntrer til samarbeid og dialog blant de ansatte.

En mediebedrift får inn mange besøkende hver uke, og de skal føler seg velkomne, trygge og kjent. NRK trenger et sted som skaper stolthet hos besøkende og ansatte, og som minner dem om deres virke som mediearbeider i Distrikts-Norge.

Innsikt og løsning:
En fleksibel og varm arbeidsplass med ulike soner for ulikt type arbeid, skaper en trygg, åpen og komfortabel atmosfære. For å få fram kultur, stemning, uttrykk og lokal tilhørighet har vi snakket med de ansatte om regionale særtrekk, lokale referanser og de ansettes arbeidsbehov. Denne innsikten gjenspeiler vi i lokalene, slik at både ansatte og besøkende får en opplevelse og stolthet for det lokale.

Hos NRK Innlandet (Hamar) har vi vært sterkt inspirert av landskapet, og «det store lyset», som er vakkert beskrevet i et dikt av Rolf Jacobsen. Hos NRK Nordland er farger hentet fra naturen – inspirert av det blå og sjøgrønne havet, de grønne fjellsidene, de røde naustene, og den varme midnattssolen. De tydelige referanse til lokalhistorie og kultur skaper stolthet, og forteller historien om hvorfor lokaljournalistikk er viktig for et land som Norge.

Oppsummert: Make room for culture

Thea Røhrt

Thea Røhrt

Interiørarkitekt MNIL, partner

Stine Marie Eide Aronsen

Stine Marie Eide Aronsen

Interiørarkitekt MNIL

Lars Olav Dybdal

Lars Olav Dybdal

Møbeldesigner og interiørarkitekt MA