Norwegian Property


Lokaler med historisk sus

Prosjektdetaljer
  • Completed january

    2014

  • Square meters

    970

  • Workplaces

    39

Prosjektbeskrivelse

Da NPRO flyttet hovedkontoret sitt til den tradisjonsrike Verkstedhallen på Aker brygge, valgte de IARK til å optimalisere de nye lokalene. Vi skulle lage en planløsning som tilfredsstiller selskapets ulike arbeidsmetoder, legge til rette for høy møteaktivitet og fremheve byggets flotte kvaliteter. Blant dem er dobbelthøyder og atrier som fanger lyset ned og inn i lokalet. Nettopp disse egenskapene ønsket vi å utnytte.

NPRO har høy møteaktivitet. Det var derfor viktig å skape et møtesenter som brukerne ville oppleve som behagelig å være i. Like viktig var det å plassere møterommene bort fra arbeidsplassene.

Lokalene er transparente med få tette vegger og lite foliering. Man kan se gjennom hele bygget via atriene som er plassert sentrisk gjennom Verkstedhallen. Dette er en kvalitet som NPRO ville beholde.

Npro 1

Adkomst

Himlingshøyden og vinduet i original utførerelse gjør adkomstsonen ekstra spennede. Den romslige plassen er blitt utnyttet godt for å oppnå et flerbruksområde. Prosjektrelaterte møter kan foregå samtidig som det fungerer som et godt venteareale for gjester. 

Adkomst

Himlingshøyden og vinduet i original utførerelse gjør adkomstsonen ekstra spennede. Den romslige plassen er blitt utnyttet godt for å oppnå et flerbruksområde. Prosjektrelaterte møter kan foregå samtidig som det fungerer som et godt venteareale for gjester. 

© Ketil Jacobsen

Npro 2

© Ketil Jacobsen

Npro 3

Resepsjon

Gjennomgående atrier med glassfelt gjør lokalene oversiktlige og lyse.  

Resepsjon

Gjennomgående atrier med glassfelt gjør lokalene oversiktlige og lyse.  

© Ketil Jacobsen

Npro 4

Eksterne møterom

Byggets historie er viktig. Det ble et virkemiddel til å skape identitet i de eksterne møterommene. 

Eksterne møterom

Byggets historie er viktig. Det ble et virkemiddel til å skape identitet i de eksterne møterommene. 

© Ketil Jacobsen

Npro 5

© Ketil Jacobsen

Npro 6

Åpne arbeidsplasser

NPRO sitter i åpne arbeidsarealer med samtalerom i direkte nærhet.

Åpne arbeidsplasser

NPRO sitter i åpne arbeidsarealer med samtalerom i direkte nærhet.

© Ketil Jacobsen

Npro 7

Prosjektrommet

Byggets transparente kvaliteter kommer tydelig frem i prosjektrommet. Rommet har en dobbel himlingshøyde samtidig som de vertikale siktlinjene er lange. 

Prosjektrommet

Byggets transparente kvaliteter kommer tydelig frem i prosjektrommet. Rommet har en dobbel himlingshøyde samtidig som de vertikale siktlinjene er lange. 

© Ketil Jacobsen

Bente Nøren Eriksen

Bente Nøren Eriksen

Interiørarkitekt MNIL

Monica Døhlie Heck

Monica Døhlie Heck

Interiørarkitekt MNIL, partner