Media City Bergen


Når teknologi endrer vår hverdag

Prosjektdetaljer
  • Ferdigstilt

    2017

  • Arkitekt

    MAD

  • Fotograf

    Niklas Hart

Prosjektbeskrivelse

I dag endrer teknologi våre vaner, rutiner og relasjoner. Teknologi endrer også mediebransjen, og skyver den inn i nye og uante veier. Dette gjør Media City Bergen, Skandinavias første medieklynge, til et fleksibelt, sosialt og pulserende sted – fullt av ambisjoner og nye arbeidsmetoder.

Behov og drømmer:
Media City Bergen er et knutepunkt hvor ulike mennesker og ideer møtes med et felles formål om å skape noe som er verdt vår oppmerksomhet. I en bransje i stadig endring må folk være fokuserte, ydmyke og inspirerte. MCB trenger et sted som oppmuntrer til tverrfaglig samarbeid gjennom en åpen og sosial atmosfære. Et sted hvor fortiden, nåtiden og fremtiden blir representert.

Innsikt og løsning:
Et åpent og fleksibelt medielandskap skaper mangfold og mulighetsrom for utradisjonelle samarbeid og prosesser. Dette er et massivt konkurransefortrinn fordi det øker kvaliteten og inviterer ulike mennesker inn for å dele opplevelser, kunnskap og tanker. Varierte fargepaletter og former møter den ukjente fremtiden full av optimisme og kreativitet. De holdbare og bærekraftige materialene respekterer den verden mediebransjen portretterer.

Oppsummert: Making room for tomorrows trends

Behov og drømmer:
Media City Bergen er et knutepunkt hvor ulike mennesker og ideer møtes med et felles formål om å skape noe som er verdt vår oppmerksomhet. I en bransje i stadig endring må folk være fokuserte, ydmyke og inspirerte. MCB trenger et sted som oppmuntrer til tverrfaglig samarbeid gjennom en åpen og sosial atmosfære. Et sted hvor fortiden, nåtiden og fremtiden blir representert.

Innsikt og løsning:
Et åpent og fleksibelt medielandskap skaper mangfold og mulighetsrom for utradisjonelle samarbeid og prosesser. Dette er et massivt konkurransefortrinn fordi det øker kvaliteten og inviterer ulike mennesker inn for å dele opplevelser, kunnskap og tanker. Varierte fargepaletter og former møter den ukjente fremtiden full av optimisme og kreativitet. De holdbare og bærekraftige materialene respekterer den verden mediebransjen portretterer.

Oppsummert: Making room for tomorrows trends

Atriet

Iark Mcb Lobby Photo Niklas Hart 19

Atriet går over 6 etasjer og er hjertet i bygget. Det er rommet som knytter de ulike bedriftene og leietakere sammen.

Atriet går over 6 etasjer og er hjertet i bygget. Det er rommet som knytter de ulike bedriftene og leietakere sammen.

Iark Mcb Lobby Photo Niklas Hart 2

Kaffebaren er åpen for alle

Kaffebaren er åpen for alle

Iark Mcb Lobby Photo Niklas Hart 18
Iark Mcb Lobby Photo Niklas Hart 15

Pastillen møbelserie

Det ble utviklet en egen møbelserie, kalt Pastillen, til fellesarealene bestående av ståbord, sittepuffer og kaffebar for å knytte det hele sammen.

Pastillen møbelserie

Det ble utviklet en egen møbelserie, kalt Pastillen, til fellesarealene bestående av ståbord, sittepuffer og kaffebar for å knytte det hele sammen.

Bergens Tidende

Iark Mcb Bt Photo Niklas Hart 7

Samhandlingssone i bruk

BTs kontorlokaler tilrettelegger for hele spekteret fra individuell konsentrasjon i form av beskyttede «lesesalsplasser» til åpne og sosiale samhandlingssoner.

Samhandlingssone i bruk

BTs kontorlokaler tilrettelegger for hele spekteret fra individuell konsentrasjon i form av beskyttede «lesesalsplasser» til åpne og sosiale samhandlingssoner.

Iark Mcb Bt Photo Niklas Hart 8

Farger fremhever soner

De ulike sonene blir fremhevet gjennom en variert bruk av ulike farger, materialer, møbeltyper og plassbygde elementer. 

Farger fremhever soner

De ulike sonene blir fremhevet gjennom en variert bruk av ulike farger, materialer, møbeltyper og plassbygde elementer. 

Iark Mcb Bt Photo Niklas Hart 16
Iark Mcb Bt Photo Niklas Hart 12

Aktivitetsbasert kontor

BTs kontorlokaler tilrettelegger for hele
spekteret fra individuell konsentrasjon i form av beskyttede «lesesalsplasser»
til åpne og sosiale samhandlingssoner.

Aktivitetsbasert kontor

BTs kontorlokaler tilrettelegger for hele
spekteret fra individuell konsentrasjon i form av beskyttede «lesesalsplasser»
til åpne og sosiale samhandlingssoner.

NRK Hordaland

Iark Mcb Nrk Photo Niklas Hart 28
Iark Mcb Nrk Photo Niklas Hart 15

Lokal forankring

Den lokale forankringen vises her i resepsjonen, som er en utfresning av kotehøyder fra kartet over Hardangerjøkulen. 

Lokal forankring

Den lokale forankringen vises her i resepsjonen, som er en utfresning av kotehøyder fra kartet over Hardangerjøkulen. 

Iark Mcb Nrk Photo Niklas Hart 19
Iark Mcb Nrk Photo Niklas Hart 6

Optimale arbeidsplasser

IARKs oppgave var å tilrettelegge for optimale arbeidsplasser, i tillegg til å styrke den faglige og sosiale samhandlingen internt i organisasjonen. NRK valgte en aktivitetsbasert løsning.

Optimale arbeidsplasser

IARKs oppgave var å tilrettelegge for optimale arbeidsplasser, i tillegg til å styrke den faglige og sosiale samhandlingen internt i organisasjonen. NRK valgte en aktivitetsbasert løsning.

Iark Mcb Nrk Photo Niklas Hart 16

Åpen dekke

NRK lokaler ligger i de to nederste etasjene i bygget. Dekket mellom de to etasjene ble åpnet, og en raus interntrapp ble etablert med et integrert amfi som skaper åpen forbindelse mellom planene.

Åpen dekke

NRK lokaler ligger i de to nederste etasjene i bygget. Dekket mellom de to etasjene ble åpnet, og en raus interntrapp ble etablert med et integrert amfi som skaper åpen forbindelse mellom planene.

Iark Mcb Nrk Photo Niklas Hart 8
Thea Røhrt

Thea Røhrt

Interiørarkitekt MNIL, partner

Anders Stenbeck-Askheim

Anders Stenbeck-Askheim

Interiørarkitekt MNIL, partner

Elisabeth Paus

Elisabeth Paus

Interiørarkitekt MNIL

Elisabeth Trømborg

Elisabeth Trømborg

Interiørarkitekt MNIL, partner