Media City Bergen


Skandinavias første medieklynge

Prosjektdetaljer
  • Ferdigstilt

    2017

  • Arkitekt

    MAD

  • Fotograf

    Niklas Hart

Prosjektbeskrivelse

Entra med MAD og IARK vant konkurransen om Media City Bergen med prosjektet i Olav Hillesgate.

I konkurransefasen var konseptutvikling for fremtidens Mediehus sentralt.  Begrep som fleksibiltet og generalitet er vesentlige i en bransje hvor teknologien tar kvantesprang hvert annet år.

IARKs tilnærming var å vise hvilke muligheter og fleksibilitet som lå i de store planene i sokkeletasjene. Vi la vekt på å vise hvordan ulike soner og områder var egnet til ulike aktiviteter

Vi har også vært
interiørarkitekt NRK, Bergens Tidene, Deloitte og fellesarealene.


Atriet

Iark Mcb Lobby Photo Niklas Hart 19

Atriet går over 6 etasjer og er hjertet i bygget. Det er rommet som knytter de ulike bedriftene og leietakere sammen.

Atriet går over 6 etasjer og er hjertet i bygget. Det er rommet som knytter de ulike bedriftene og leietakere sammen.

Iark Mcb Lobby Photo Niklas Hart 2

Kaffebaren er åpen for alle

Kaffebaren er åpen for alle

Iark Mcb Lobby Photo Niklas Hart 18
Iark Mcb Lobby Photo Niklas Hart 15

Pastillen møbelserie

Det ble utviklet en egen møbelserie, kalt Pastillen, til fellesarealene bestående av ståbord, sittepuffer og kaffebar for å knytte det hele sammen.

Pastillen møbelserie

Det ble utviklet en egen møbelserie, kalt Pastillen, til fellesarealene bestående av ståbord, sittepuffer og kaffebar for å knytte det hele sammen.

Bergens Tidende

Iark Mcb Bt Photo Niklas Hart 7

Samhandlingssone i bruk

BTs kontorlokaler tilrettelegger for hele spekteret fra individuell konsentrasjon i form av beskyttede «lesesalsplasser» til åpne og sosiale samhandlingssoner.

Samhandlingssone i bruk

BTs kontorlokaler tilrettelegger for hele spekteret fra individuell konsentrasjon i form av beskyttede «lesesalsplasser» til åpne og sosiale samhandlingssoner.

Iark Mcb Bt Photo Niklas Hart 8

Farger fremhever soner

De ulike sonene blir fremhevet gjennom en variert bruk av ulike farger, materialer, møbeltyper og plassbygde elementer. 

Farger fremhever soner

De ulike sonene blir fremhevet gjennom en variert bruk av ulike farger, materialer, møbeltyper og plassbygde elementer. 

Iark Mcb Bt Photo Niklas Hart 16
Iark Mcb Bt Photo Niklas Hart 12

Aktivitetsbasert kontor

BTs kontorlokaler tilrettelegger for hele
spekteret fra individuell konsentrasjon i form av beskyttede «lesesalsplasser»
til åpne og sosiale samhandlingssoner.

Aktivitetsbasert kontor

BTs kontorlokaler tilrettelegger for hele
spekteret fra individuell konsentrasjon i form av beskyttede «lesesalsplasser»
til åpne og sosiale samhandlingssoner.

NRK Hordaland 

Iark Mcb Nrk Photo Niklas Hart 28
Iark Mcb Nrk Photo Niklas Hart 15

Lokal forankring

Den lokale forankringen vises her i resepsjonen, som er en utfresning av kotehøyder fra kartet over Hardangerjøkulen. 

Lokal forankring

Den lokale forankringen vises her i resepsjonen, som er en utfresning av kotehøyder fra kartet over Hardangerjøkulen. 

Iark Mcb Nrk Photo Niklas Hart 19
Iark Mcb Nrk Photo Niklas Hart 6

Optimale arbeidsplasser

IARKs oppgave var å tilrettelegge for optimale arbeidsplasser, i tillegg til å styrke den faglige og sosiale samhandlingen internt i organisasjonen. NRK valgte en aktivitetsbasert løsning.

Optimale arbeidsplasser

IARKs oppgave var å tilrettelegge for optimale arbeidsplasser, i tillegg til å styrke den faglige og sosiale samhandlingen internt i organisasjonen. NRK valgte en aktivitetsbasert løsning.

Iark Mcb Nrk Photo Niklas Hart 16

Åpen dekke

NRK lokaler ligger i de to nederste etasjene i bygget. Dekket mellom de to etasjene ble åpnet, og en raus interntrapp ble etablert med et integrert amfi som skaper åpen forbindelse mellom planene.

Åpen dekke

NRK lokaler ligger i de to nederste etasjene i bygget. Dekket mellom de to etasjene ble åpnet, og en raus interntrapp ble etablert med et integrert amfi som skaper åpen forbindelse mellom planene.

Iark Mcb Nrk Photo Niklas Hart 8
Thea Røhrt

Thea Røhrt

Interiørarkitekt MNIL, partner

Anders Stenbeck-Askheim

Anders Stenbeck-Askheim

Interiørarkitekt MNIL, partner

Elisabeth Paus

Elisabeth Paus

Interiørarkitekt MNIL, partner

Elisabeth Trømborg

Elisabeth Trømborg

Interiørarkitekt MNIL, partner