Farstad Shipping ASA


En solid kulturbærer

Prosjektdetaljer
  • Completion

    2016

  • Workplaces

    80

Prosjektbeskrivelse

Tradisjoner, hjørnesteinsbedrift, kulturbærer, soliditet, maritim historie, global virksomhet. Dette var noen av begrepene IARK grep fatt i da vi skulle utvikle et designkonsept for Farstad Shippings nye lokaler ytterst på Skansekaia i Ålesund. Farstad Shipping er et av verdens ledende rederier med 40 års erfaring innen drift av offshore serviceskip i den internasjonale olje- og gassindustrien. Etter en grundig brukerprosess der behovene ble kartlagt og planløsning og struktur lagt, startet interiørjobben. Både materialbruk og farger som er valgt tar opp i seg selskapets egenart. Tauverk, jern, metall, treverk og havets farger går igjen og «Farstad-rødt» er benyttet i ulik detaljering. Kantine, møtesenter og ulike fellestjenester er lagt på bakkeplan og representasjonslokaler er lagt i 4. etasje. Arbeidslokalene er åpne løsninger i 2. og 3. etasje bundet sammen i et stort, åpent atrium.

Farstad Shipping Int0006 1

Sentralrommet knytter hovedadkomst og fellestjenester i første etasje sammen med etasjetorg og arbeidsarealer i 2. og 3. etasje. 

Sentralrommet knytter hovedadkomst og fellestjenester i første etasje sammen med etasjetorg og arbeidsarealer i 2. og 3. etasje. 

Farstad Shipping Int0073 1

Skreddersydd resepsjon – inspirasjon til materialbruk og detaljering hentet fra maritim historie, verftsindustri og lokal forankring.

Skreddersydd resepsjon – inspirasjon til materialbruk og detaljering hentet fra maritim historie, verftsindustri og lokal forankring.

1 Kantine Sittegruppe

Variert møblering i kantinen. Tilbaketrukket sittegruppe skjermet av spesialtilpasset monter for utstilling av skipsmodeller.

Variert møblering i kantinen. Tilbaketrukket sittegruppe skjermet av spesialtilpasset monter for utstilling av skipsmodeller.

Farstad Shipping Int0203

Etasjetorg med direkte tilknytning til sentralrom, trapper heiser og felles møterom.

Etasjetorg med direkte tilknytning til sentralrom, trapper heiser og felles møterom.

Farstad Shipping Int0162

Åpne arbeidsarealer i nøytrale fargetoner. Farstad rødt er benyttet som kontrast i detaljeringen.

Åpne arbeidsarealer i nøytrale fargetoner. Farstad rødt er benyttet som kontrast i detaljeringen.

18 M©Terom Atrium

Møterom med utsikt til sentralrom.

Møterom med utsikt til sentralrom.

13 Styrerom

Styrerom og representasjonsarealer i 4.etasje med flott utsikt til Nordsjøen og  Ålesund sentrum.

Styrerom og representasjonsarealer i 4.etasje med flott utsikt til Nordsjøen og  Ålesund sentrum.

Hanne Margrethe Hjermann

Hanne Margrethe Hjermann

Interiørarkitekt MNIL,

daglig leder og partner

Elisabeth Paus

Elisabeth Paus

Interiørarkitekt MNIL