EVRY


Nytt hovedkontor og nye arbeidsformer

Prosjektdetaljer
  • Completed january

    2014

  • Square meters

    27 000

  • Workspaces

    1550

Prosjektbeskrivelse

Etter fusjon mellom ErgoGroup AS og AS EDB våren 2010, fikk Future Fields v/Preben Sander og Elisabeth Paus oppdraget med programmering for nytt hovedkontor for det fusjonerte selskapet. Ca 2,200 arbeidsplasser. Det ble etablert en referansegruppe bestående av ledelse og tillitsvalgte. Gruppens mandat var å definere fremtidens arbeidsplass for EVRY.

Konseptet ble clean desk, free seating, samlokalisering av 2-3 selskaper med høyt teknologifokus. Program og konsept ble vedtatt i styre og KL. Programmeringsdokumentet ble så benyttet som kravspesifikasjon i arbeidet med å finne ny lokasjon for organisasjonen.

Sommeren 2011 besluttet selskapet å inngå kontrakt med Telenor Eiendom om lokaler i Snarøyveien 30.
Programmeringsdokumentet lå til grunn for oppstarten av detaljarbeidet med brukergrupper, referansegruppe og styringskomite. I detaljfasen har konseptet blitt videreutviklet i tråd med videreutvikling av organisasjonen. Hvilke behov har den fusjonerte organisasjonen i sitt nye hovedkontor? Arbeidet omhandlet de fysiske løsningene sett i forhold til ny organisasjon, ny teknologi og ønsket om et sterkt og samlende brand. Et interessant trekk er dreining mot enda mer prosjektrelaterte løsninger enn det som fremkom i programmeringsarbeidet.
En vesentlig suksessfaktor er her, som for andre prosjekter, forankring av beslutninger i ledelsen.

IARK ble engasjert som interiørarkitekt for brukerprosjektet og interiørprosjektet med Elisabeth Paus som prosjektleder. LENT ble engasjert til å fasiliterere brukerprosess, forberedelse, trening og opplæring. Identiteten i interiørene ble utarbeidet av IARK med bakgrunn i EVRYs Brand Guidelines, og et godt samarbeid med Expology som utarbeidet og leverte teknologiske løsninger.

Evry 1

Resepsjon kundelounge

Besøkende til EVRY blir møtt av en kundelounge i en åpen og inviterende resepsjon. 

Resepsjon kundelounge

Besøkende til EVRY blir møtt av en kundelounge i en åpen og inviterende resepsjon. 

Evry 2

Lounge

Loungen er et møte og representasjonsareal.

Dette område benyttes til uformelle møter og kunde-eventer.

Lounge

Loungen er et møte og representasjonsareal.

Dette område benyttes til uformelle møter og kunde-eventer.

Evry 3

Bølgen

I tilknytting til resepsjonen henger «Bølgen» som representerer de elektroniske produktene EVRY leverer og er med på å visualisere EVRY`s nye brand. Installasjonen ble utarbeidet av Expology. 

Bølgen

I tilknytting til resepsjonen henger «Bølgen» som representerer de elektroniske produktene EVRY leverer og er med på å visualisere EVRY`s nye brand. Installasjonen ble utarbeidet av Expology. 

Evry 4

Kaffebar

Kaffebaren henvender seg både til det offentlige og det interne.

I kaffebaren får man kjøpt frokost, kaker og noe påsmurt utover dagen. Kaffebaren er med på å gi liv til fellesområdet, gir rom for uformelle møter og avlaster kantinen.

Kaffebar

Kaffebaren henvender seg både til det offentlige og det interne.

I kaffebaren får man kjøpt frokost, kaker og noe påsmurt utover dagen. Kaffebaren er med på å gi liv til fellesområdet, gir rom for uformelle møter og avlaster kantinen.

Evry 5
Evry 6

Åpne møterom

Ligger i tilknytting til Loungen.

Åpne møterom

Ligger i tilknytting til Loungen.

Evry 7

Arbeidsarealene

I arbeidsarealene er det lagt til rette for flere forskjellige funksjoner. Samhandling, produksjon og konsentrasjonsplasser.

Arbeidsarealene

I arbeidsarealene er det lagt til rette for flere forskjellige funksjoner. Samhandling, produksjon og konsentrasjonsplasser.

Evry 8
Elisabeth Paus

Elisabeth Paus

Interiørarkitekt MNIL

Nina Sperling

Nina Sperling

Interiørarkitekt MNIL, partner