Domus Juridica


Med rett som læring

Prosjektdetaljer
  • Fotograf

    Niklas Hart

Prosjektbeskrivelse

Jusstudiet er et av landets mest populære studier, og hvert år begynner nye, unge og ulike studenter å lese seg opp på Norges lover. Disse studentene må pugge seg gjennom tusenvis av sider og lære seg retoriske kunstner for å stå studieløpet ut. UiO er avhengig av å kunne tilby studentene fleksible og varierte lokaler, så de kan holde seg fokuserte og motiverte gjennom hvert semester.

Behov og drømmer:
Entra Eiendom har utviklet et eget bygg hvor Juridisk fakultet skal huse bygget som har utsikt ut mot Tullinløkka. Over 3400 studenter og 210 ansatte skal lære, undervise og motiveres i disse gangene, og det må tilrettelegges for samhandling, dialog og fokus.

Farger og inventar som motiverer til felleskap og samarbeid er viktig for å skape bedre læringsmuligheter. Det må utvikles innbydende og naturlige møteplasser, så studentene har lettere for å bygge relasjoner seg imellom. Slitesterke møbler og inventar, som er lett å rengjøre, vil speile det samfunnsansvaret fremtidens jurister vil kjenne på.

Innsikt og løsning:
Fleksible og skreddersydde romløsninger for jusstudentene og de ansatte skaper muligheter og pusterom. Lyse farger og materialbruk som hensyntar akustisk demping hjelper studenter og ansatte med å holde fokus.

Vi har utarbeidet en helhetsplan for bygget med farger og materialer i samarbeid med MAD Arkitekt og UiO Eiendom som tar utgangspunkt i både fortiden og fremtiden for fakultetet og juristutdannelse. Dette for å kommunisere en rød tråd mellom historien og fremtiden. Flerfunksjonelle og ergonomiske løsninger symboliserer harmoni og bestandighet, og solide møbler beskriver det samfunnsansvaret og den kunnskapen jusstudentene jobber for hver dag.

Oppsummert: Make room for knowledge

Behov og drømmer:
Entra Eiendom har utviklet et eget bygg hvor Juridisk fakultet skal huse bygget som har utsikt ut mot Tullinløkka. Over 3400 studenter og 210 ansatte skal lære, undervise og motiveres i disse gangene, og det må tilrettelegges for samhandling, dialog og fokus.

Farger og inventar som motiverer til felleskap og samarbeid er viktig for å skape bedre læringsmuligheter. Det må utvikles innbydende og naturlige møteplasser, så studentene har lettere for å bygge relasjoner seg imellom. Slitesterke møbler og inventar, som er lett å rengjøre, vil speile det samfunnsansvaret fremtidens jurister vil kjenne på.

Innsikt og løsning:
Fleksible og skreddersydde romløsninger for jusstudentene og de ansatte skaper muligheter og pusterom. Lyse farger og materialbruk som hensyntar akustisk demping hjelper studenter og ansatte med å holde fokus.

Vi har utarbeidet en helhetsplan for bygget med farger og materialer i samarbeid med MAD Arkitekt og UiO Eiendom som tar utgangspunkt i både fortiden og fremtiden for fakultetet og juristutdannelse. Dette for å kommunisere en rød tråd mellom historien og fremtiden. Flerfunksjonelle og ergonomiske løsninger symboliserer harmoni og bestandighet, og solide møbler beskriver det samfunnsansvaret og den kunnskapen jusstudentene jobber for hver dag.

Oppsummert: Make room for knowledge

Monica Døhlie Heck

Monica Døhlie Heck

Interiørarkitekt MNIL, partner

Hennie Heiss-Schøyen

Hennie Heiss-Schøyen

Interiørarkitekt MA