DNO


Signaliserer soliditet og kompetanse

Prosjektdetaljer
  • Completion

    2015

  • Square meters

    2900

  • Workplaces

    100

Prosjektbeskrivelse

Da Terminalbygget på Aker Brygge skulle totalrehabiliteres, ønsket DNO sine lokaler i 7. etasje utformet etter funksjon, basert på type arbeidsoppgaver og lokasjonene for selskapets operasjoner. DNO ASA er en norsk olje- og gassoperatør som fokuserer på Midtøsten og Nord-Afrika.
IARKs oppgave var å bidra til økt effektivitet, lønnsomhet og medarbeiderengasjement gjennom å skape rom som støtter virksomhetens overordnende mål og arbeidsprosesser. Alle medarbeiderne satt tidligere på cellekontorer. Ledelsen i DNO ønsket bedre samhandling mellom medarbeiderne og konkluderte derfor med at deres hovedkontor skulle innredes med åpne arbeidsplasser. Alle ansatte har fått fast plass med en romslig privat sfære. Det er benyttet en varm materialpalett med inspirasjon fra Midtøsten, kombinert med et skandinavisk designuttrykk. I løpet av prosjektperioden utviklet DNO en ny grafisk profil, basert på verdiene «First, Fair and Firm». Verdiene ble en viktig del av de endelige interiørløsningene. Innredningen er gjennomgående av høy kvalitet og signaliserer soliditet og kompetanse.

1 Dno

Resepsjon

En adskilt sone for kunderelaterte events ble formet i direkte tilknytning til adkomsten og management-avdelingen. Dette er de besøkendes første møte med DNO.

Resepsjon

En adskilt sone for kunderelaterte events ble formet i direkte tilknytning til adkomsten og management-avdelingen. Dette er de besøkendes første møte med DNO.

© Stine Østby

2 Dno

DNO

DNO

© Stine Østby

3 Dno

Møbelveggen symboliserer DNOs operasjoner i Midtøsten gjenfortalt med flamme, stein og krystallisering.

Møbelveggen symboliserer DNOs operasjoner i Midtøsten gjenfortalt med flamme, stein og krystallisering.

© Stine Østby

4 Dno

Utsikt over Oslofjorden

Loungeområde i møtesenteret er et åpent og luftig areal hvor DNOs identitet tydelig kommer fram. Gulvteppet er spesialdesignet med DNOs profilfarger.

Utsikt over Oslofjorden

Loungeområde i møtesenteret er et åpent og luftig areal hvor DNOs identitet tydelig kommer fram. Gulvteppet er spesialdesignet med DNOs profilfarger.

© Stine Østby

5 Dno

Møtested

Kontakten med Akershus festning og Oslofjorden gir et norsk preg på omgivelsene.

Møtested

Kontakten med Akershus festning og Oslofjorden gir et norsk preg på omgivelsene.

© Stine Østby

6 Dno

Møterom

Styrerommet har utsikt over Rådhusplassen og Oslofjorden. 

Møterom

Styrerommet har utsikt over Rådhusplassen og Oslofjorden. 

© Stine Østby

15 Dno

Personalrestaurant

Det ble etablert en egen personalrestaurant som de ansatte kan ta i bruk utenom vanlig bespisningstid til ad-hoc møter, fordypningarbeid, pauseareal og felles møtearena. 

Personalrestaurant

Det ble etablert en egen personalrestaurant som de ansatte kan ta i bruk utenom vanlig bespisningstid til ad-hoc møter, fordypningarbeid, pauseareal og felles møtearena. 

© Stine Østby

16 Dno

Personalrestaurant - Loungeområde

DNO ønsket at løsningen for bespisningsområdet skulle være mer av en restaurant med lounge-image for de ansatte enn en typisk kantine.

Personalrestaurant - Loungeområde

DNO ønsket at løsningen for bespisningsområdet skulle være mer av en restaurant med lounge-image for de ansatte enn en typisk kantine.

© Stine Østby

7 Dno

Atrium

Lyst, transparent og kommunikativt.

Atrium

Lyst, transparent og kommunikativt.

© Stine Østby

8 Dno

© Stine Østby

11 Dno

Multirom

Alle ansatte har fått fast plass med en romslig privat sfære, og kort vei til et multirom. 

Multirom

Alle ansatte har fått fast plass med en romslig privat sfære, og kort vei til et multirom. 

© Stine Østby

10 Dno

Åpne arbeidssoner

Alle medarbeiderne satt tidligere på cellekontorer. Ledelsen i DNO ønsket en bedre samhandling mellom medarbeiderne og konkluderte derfor med at deres hovedkontor skulle innredes med åpne arbeidsplasser. 

Åpne arbeidssoner

Alle medarbeiderne satt tidligere på cellekontorer. Ledelsen i DNO ønsket en bedre samhandling mellom medarbeiderne og konkluderte derfor med at deres hovedkontor skulle innredes med åpne arbeidsplasser. 

© Stine Østby

12 Dno

Kontor med møteplass

Det ble bygget kontor for ledelsen.

Kontor med møteplass

Det ble bygget kontor for ledelsen.

© Stine Østby

13 Dno

Kontor

Detalj

Kontor

Detalj

© Stine Østby

14 Dno

Styreformannens kontor.

Styreformannens kontor.

© Stine Østby

Monica Døhlie Heck

Monica Døhlie Heck

Interiørarkitekt MNIL, partner