I samarbeid med interiørarkitektene IARK har LPO arkitekter vunnet parallelloppdraget om å transformere Schweigaardsgate 15 til et moderne flerbrukerbygg.

Med utgangspunkt i bygningens historikk, skal teamet som består av LPO og IARK i samarbeid med Entra, gjenskape Schweigaardsgate 15 som et travelt samlingspunkt sentralt i Oslo sentrum. Det vernede bygget, også kjent som den gamle tollboden, ligger mellom bussterminalen og Oslo S.

Entra meddeler at en av hovedårsakene til at LPO og IARK vant parallelloppdraget er fordi løsningsforslaget på en god måte svarte opp hovedutfordringene i parallelloppdraget som var å:

  • Etablere et hovedinngangsparti som gir et flott førsteinntrykk.
  • Legge til rette for intern infrastruktur som på en god måte leger til rette for at S15 blir et godt flerbrukerbygg.
  • Se på mulighetene for at S15 kan få en god henvendelse mot gateplan med utadrettede funksjoner som vil gi et flott tilbud til Oslo by.

 

Åpne bygningen mot byen på gateplan

Hovedgrepet i forhold til gate- og byrom er å åpne deler av den introverte og lukkede fasaden med store vindusflater på bakkeplan.

Med utgangspunkt i forbildeprosjekter som for eksempel «Urban Deli» i Stockholm og «Chelsea market» i New York, ser vi for oss en første etasje tilrettelagt for servering med samhandlingsarenaer i tillegg til å være kontorenes inngangsparti, forklarer Andreas Kalstveit, arkitekt og prosjektansvarlig fra LPO arkitekter. Med en ny glassfasade lagt utenfor de eksisterende konstruksjonene, vil bygget kunne tilbakeføres sin opprinnelige funksjon som markedshall med kontakt med gaten utenfor.

Den historiske bygningen tilføres lys og åpenhet

Åpenheten videreføres også innvendig ved at alle etasjene med kontorer over bygulvet grenser ut mot to luftige atriumskjerner med overlys fra store vindusflater i takkonstruksjonen. I tillegg til å bringe lys ned i bygget, vil de nye åpningene, som ikke syns fra gaten, gi en romlighet som skaper naturlige sosiale samlingspunkter i bygget.  

Fleksible kontorløsninger

Elisabeth Paus, interiørarkitekt og partner i IARK, har arbeidet mye med å tilrettelegge for fleksible planløsninger av bygget slik at kontorarealene kan benyttes på mange ulike måter.

Den videre organisering av funksjoner og leiearealer vil bli enkle og logiske, men moderne ut i fra arbeidsplassutforming, sier Paus. Totalt er prosjektet er tilsammen ca. 25.000 m2.  

Viktig med bygningsvern i en moderne by

Den gamle tollboden har vernerestreksjoner, dette gjelder for eksempel for innganger og eksisterende trapperom. Disse vil bli bevart og står i prinsippet urørt i prosjektet, forklarer arkitekt Lars Haukeland og legger til at LPO arkitekter er opptatt av forene vern og ny bruk.

Vi ønsker å bruke erfaringen vår til å skape en ny perle i bykjernen der historie og god arkitektur går hånd i hånd.


Av Hilde Lillejord