Interiørarkitektur er vårt fag og vår lidenskap, og vårt engasjement påvirker bransjens utvikling fremover. Vi er veldig stolte av alle våre kollegaer som ønsker å påvirke positivt og som arbeider iherdig for å møte endringene i bransjen.

Vi jobber i en engasjert bransje og i et engasjert selskap. Vi i iARK har en enkel filosofi: Vi fokuserer på fremtidige og langsiktige løsninger – ikke problemer. Dette speiles i våre ansatte sitt faglige engasjement, hvor kunnskap og innsikt er to drivende krefter.

Vår ansatte er vår viktigste valuta, og derfor ønsker vi å fremsnakke noen av våre viktigste forhandlingskort her.

Monica Heck
Partner i IARK, Monica Heck, har siden april 2019 vært president i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening, NIL. I 2020 feirer NIL 75-års jubileum. I sitt verv i NIL ønsker Monica å fokusere på langsiktighet for å styrke foreningen og gjøre faget interiørarkitektur og møbeldesign enda sterkere både ift samhandling mellom fagene og overfor kundene.

Monica fokuserer også på det arkitekturpolitiske nettverkssamarbeidet og deltar i utarbeidelsen av et politisk dokument som oppfordrer politikerne til å sikre «God arkitektur for et bedre samfunn».


Elisabeth Paus
Partner i iARK, Elisabeth Paus, ble i mai 2019 valgt inn i hovedstyret til Arkitektbedriftene i Norge (AiN) som den første interiørarkitekt, noensinne.

Elisabeth har helt siden starten av sin karriere hatt stort faglig engasjement for utvikling av vårt fag. Elisabeth har ikke bare hatt kapasitet til å starte og drive egne foretak, hun har også bidratt til å fremme den frivillige og dugnadsdrevne profesjonaliseringen av bransjen.

Elisabeth har hatt en rekke tillitsverv og påtatt seg mange oppgaver for NIL, deriblant NILs bidrag til beskrivelse av interiørprosjektering i AY, Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse.

Les mer om Monica og Elisabeth i Arkitektnytt her.

Thea Røhrt
iARK har de siste årene blitt bedt om å delta i ulike ekspertpanel som representant for interiørarkitektur- og designfaget. To av de mest spennende er Tid for Leietid og Difi, hvor partner i iARK, Thea Røhrt, har bidratt mye.

Thea har deltatt i ekspertgruppen som har diskutert utforming og formulering av krav i det som skal bli Difis, Digitaliseringsdirektoratet, veileder for sirkulære møbelanskaffelser.

Veilederen skal publiseres under «Kriterieveiviseren». Difi sin veiviser for bærekraftige offentlige anskaffelser i løpet av 2020.

Gruppen har bestått av deltakere fra Norsk Industri, Flokk (produsent/møbelagent), Aarsland (møbelprodusent), innkjøpere fra: Oslo kommune, NAV, Innlandet Fylkeskommune og Universitetet. Rom for Flere (møbelleverandør), Kinnarps (møbelleverandør/produsent), Ope (møbelprodusent), Møbelmeglerne (bruktmøbelleverandør) og IARK.

Planlagt publisering er høsten 2020, og vi er stolte og ydmyke av å bli involvert i denne viktige prosessen.

Flere SHOUT-OUTS

Partner og Daglig leder, Hanne Margrethe Hjermann, er med i NIL sin opptakskomité. Vår kollega Pernille Akselsen er redaksjonsmedarbeider i Arkitektur N. Frida Yggeseth, den yngste med Master i interiørarkitektur hos oss, er med i Oslo Styret i NIL. Det er mange flere som kan nevnes, og vi ønsker å takke alle våre flinke kollegaer for deres engasjement – dere inspirerer oss.