Statsbygg skal få råd av Asplan Viak og Gottlieb Paludan Architects i arbeidet med å utvikle og modernisere statlige lokaler.

I offentlig sektor er det økende krav om modernisering og ressurseffektivisering. Nå har Statsbygg inngått rammeavtaler med Asplan Viak AS og Gottlieb Paludan Architects AS om rådgivningstjenester knyttet til statlig lokalbruk.

- Noen av Statsbyggs viktigste oppgaver er å gi statlige virksomheter gode og fleksible lokaler, og å bidra til at de bruker arealene sine effektivt. Nå har vi fått dyktige rådgivere med oss på laget, slik at vi kan gjøre dette arbeidet enda bedre enn i dag, sier Hege Maria Eriksson, direktør for rådgivning og tidlig fase i Statsbygg.

Rammeavtalene skal styrke Statsbygg som rådgiver, byggherre og tilbyder av lokaler. Asplan Viak og Gottlieb Paludan Architects skal bistå Statsbygg i å utvikle lokaler og arbeidsplasser i tråd med virksomhetenes strategiske utvikling, både når det gjelder råd om anskaffelser i det private markedet og utvikling av formålsbygg.

Statsbygg anslår at rammeavtalene vil være verdt ca. 70 millioner kroner over fire år.

Arbeidet med rammeavtalene startet da Statsbygg i fjor arrangerte en dialogkonferanse for å få innspill fra markedet. Et av hovedmålene med konferansen var at leverandører fra ulike fag skulle komme sammen i team som utfyller hverandre.

Asplan Viak og Gottlieb Paludan Architects har med seg følgende firmaer i sine team:

IARK as, Knowit AS og Mellomrom Arkitekturpsykologi AS, Asplan Viak, Gottlieb Paludan Architects, ÅF Digital Solutions AS og Nice Industridesign AS.