I dag, 30.april, overtar Pressens Hus sitt nye møtested på Skippergata 22-26. To flotte bygninger fra slutten av 1800-tallet er transformert til kontor, møtested, restaurant og arealer som skal kunne samle pressefolk og publikum.

Pressens hus skal skape en viktig møteplass for alle som er interessert i journalistikk og redaktørstyrte medier. De skal arrangere debatter, holde kurs, ha foredrag og utstillinger.

I dag, 30.april, overtar de Skippergata 22-26. To flotte bygninger fra slutten av 1800-tallet er transformert til kontor, møtested, restaurant og arealer som skal kunne samle pressefolk og publikum.

Transformasjon og gjenbruk av eksisterende bygg er noe av det som gir størst utslippsreduksjon i byggebransjen.

«Å rehabilitere bygg påvirker miljøet halvparten så mye som å rive og bygge nytt, ifølge en ny SINTEF-rapport. Gjenbruk av bygninger vil derfor være et avgjørende bidrag i det grønne skiftet» – SINTEF.

Vi er stolte av å være en del av denne transformasjonen, vi gleder oss over en ny og viktig møteplass for beboere og besøkende i Oslo.