Den eksisterende kantinen i Silurveien 2 fremsto som en stor spisehall og innbød i liten grad til et hyggelig opphold. Vår oppgave var å gi rommet mer materialitet og intimitet. Kantinen ble åpnet i november og den er nå lagt opp som et flerbruksrom som kan benyttes hele dagen.

Foto: Eirik Krafft