Lunsjpausen er et viktig element på en arbeidsplass. En velfungerende kantine øker trivsel, produktivitet og fremmer helse. Det er det gode grunner til. Så mange som en fjerdedel mener at kantinen er viktig ved valg av jobb ifølge en undersøkelse utført av OBOS.

En personalrestaurant kan danne rammen rundt det sosiale på en arbeidsplass. Dette er et fellesareal som kan brukes til mer enn å bare spise lunsj. Hvordan vil kantinekonseptet endre seg i fremtiden?

Økt fleksibilitet i tilstedeværelse vil gi seg utslag i endringer i tilbud og matservering. Når ikke alle er fast på kontoret mellom 08.00 og 16.00, vil det være behov for et tilbud gjennom større deler av dagen. Et økt fokus på bærekraft og forbruk vil også skape et behov for å bruke teknologi til å kartlegge hvem, og hvor mange, som skal spise til enhver tid for å forhindre matsvinn.

Utvidet bruk av kantinen, så kalt «Lounge, Learn, Lunch» vil bli mer og mer vanlig. En kantine er ikke lenger åpen 30 minutter i løpet av en dag, men hele dagen med flere varierte aktivitets- og mattilbud. Økt hygienefokus er også noe som vil påvirke morgendagens bespisning. De populære, men smittefarlige, salatbarene vil forsvinne, mens konsepter som Food Court og digitale «klikk og hent»-løsninger vil øke.

Kantinen er det viktigste psykososiale stedet i en bedrift, sier bedriftsoverlegen i DnB. Dette er et fellesareal som må videreutvikles til et sted for samhandling gjennom hele arbeidsdagen.

Kort oppsummert vil den nye personalrestauranten bli påvirket av flere faktorer. Den første er teknologi og digital samhandling – det vil være mindre tilstedeværelse, økt bruk av hjemmekontor og mindre reising. Et ønske, og et behov, for mer fleksible arbeidstider vil også påvirke både tilbud og utforming av bespisningsarealet. Den siste faktoren er nye former for samhandling – og her vil personalrestauranten spille en enda større rolle i fremtiden.

Les også våre tanker rundt teknologi og fleksibilitet – to viktige faktorer som påvirker og skaper fremtidens kontor og arbeidsmiljø.