Vi gratulerer Heidi og Iselin med to flotte bacheloroppgaver i interiørarkitektur. Vi er heldige som har hatt så flinke studenter hos oss. Bachelorutstillingen ble utstilt på Høyskolen Kristiania våren 2019.

Heidis prosjekt har omhandlet byboliger, med fokus på førstegangskjøpere. Hun har fokusert på gode planløsninger, funksjon og smarte oppbevaringsløsninger. Oppgaven er utarbeidet i et eksisterende bygg beliggende i Gamlebyen i Oslo. Det er utarbeidet forslag til ny planløsning fra plan 3-6, samt forslag til utnyttelse av en felles takterrasse på plan 8.


Iselin skrev sin bacheloroppgave i samarbeid med en medstudent. Nedenfor følger en kort beskrivelse av prosjektet.

%}

"Fokuset for vår bacheloroppgave har vært å avdekke hva som definerer boligkvalitet for barn og barnefamilier i indre by. For å komme frem til dette har vi undersøkt hvordan bransjen vår definerer boligkvalitet- for så og snakke med brukeren selv. Vi har derfor valgt å sentrere oppgaven vår rundt brukermedvirkning hvor vi har medvirket barn i alderen 5-15 år, og fått de til å selv definere boligkvalitet gjennom tegning, illustrasjoner, intervjuer og bilder. Resultatet av oppgaven vår er med andre ord definert av barna selv! Vår oppgave har vært å være utførende for å virkeliggjøre barnas ønsker ved boligene sine, og omsette den kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom brukermedvirkning til interiørarkitektens praksis."