27 · 06 · 2017

Fra bakeri til handel og kontor

Det tradisjonsrike bakerilokalet i Bogstadveien 54 er konvertert til butikker og kontorer. Vi gratulerer med et svært vellykket resultat og takker Anthon B. Nilsen Eiendom og Collum for samarbeidet.

Foto: Stine Østby