2020 har vært en katalysator for bedrifter til å retenke deres fremtidige arbeidsplasskonsept. Hjemmekontor, smittevern og fleksibilitet har endret måten både vi som arkitekter og arbeidstakere, forholder oss til den fysiske arbeidsplassen.

Et paradigmeskifte

2020 har vært et rart år for alle, og vi i iARK har også måtte tilpasse oss til det nye og ukjente. Men de som er god på endring, samarbeid og som ser muligheter i utfordringer vil alltid klare seg – og her er vi heldigvis sterke!

Siden mars 2020 har det skjedd et paradigmeskifte når det kommer til arbeidsplassutvikling. Tendenser vi har sett komme snikende ble plutselig manifestert på et blunk. Høy fleksibilitet, datastyrt samarbeid, og tilrettelegging for produktivitet og komfort er i dag en virkelighet som beskriver hverdagen for mange av oss. Vi i iARK har god kunnskap og ekspertise rundt arbeidsplassutvikling, og selv om ingen av oss kunne forutse mars 2020 og den enorme påvirkningen den har hatt på den fysiske arbeidsplassen, er den nye hverdagen ikke en overraskelse for oss – alt skjedde bare raskere enn vi trodde.

Trender og tendenser

Etter 11 måneder med fjernarbeid, hjemmekontor, og smittevern, melder bedriftene om økt produktivitet på saksbehandlingsoppgaver. Den nye hverdagen er derimot ikke ideell for innovasjonsoppgaver og samarbeid.

På individnivå meldes det om bedre work-life balance, men mange savner kollegaer, kaffepraten og spontane avklaringer. Vi finner også store forskjeller – hjemmekontor passer for noen, men ikke for alle.

De store spørsmålene er derfor:

  • Har hjemmekontoret og fleksibiliteten kommet for å bli, og hvilke konsekvenser har dette?
  • Hvilke konsekvenser vil smittevern ha for utformingen av bygg og arbeidsplasser videre?

Vi har samarbeid med ledende miljøer innenfor dette feltet. Vi jobber strukturert og hardt med både brukerundersøkelser og innsikt, og vi gleder oss til å dele funn og ny kunnskap i fremtiden.

Det vi vet

Undersøkelser viser at 3 av 4 vil beholde hjemmekontoret som mulighet. Flere foreslår en løsning som tilsier 1- 2 dager hjemme, og 3-4 dager på kontoret i uken. Dette i seg selv kan endre arealbehovet, kollektivtrafikken i de store byene, og arbeidsplasstilbud som kantine og fast kontorplass.

Vi vil se et mye større fokus på sirkulær økonomi når det kommer til både areal, møbler og utstyr. Arbeidsplasskonsept med høyt fokus på fleksibilitet og samhandling vil være helt avgjørende for at vi skal kunne tilpasse oss de nye normene for både smittevern og digitalisering.

Det er enkelt å se for seg at arbeidsplassen vil være viktigere og viktigere når det kommer til samarbeid, innovasjonsoppgaver og kreativitet – fokuserte og planmessige oppgaver kan man fint gjøre hjemme.

Kort oppsummert, endrede normer med nye samfunnsmodeller, og høyt fokus på miljø, vil være de to største faktorene hvordan arbeidsplassen vår vil se ut i 2025. Vi i iARK ønsker denne utviklingen varmt velkommen – bærekraftige og behovstilpassede arbeidsplasser er ikke lengre en utydelig utopi, men en virkelighet.