Vi nordmenn er verdensmestre i å kaste ting og kjøpe helt nytt. Heldigvis ser vi i dag en stor interesse for å endre denne førsteplassen å tenke mer gjenbruk og sirkulær økonomi. Både FN og EU har lagt frem handlingsplaner for mer bærekraftig utvikling i form av sirkulær økonomi og gjenbruk, men hvordan ser dette se ut i praksis?

Det kan være gull i alt som glimrer

Designere og arkitekter står for et viktig bidrag i omstillingen til en sirkulær økonomi. Så mye som åtti prosent av et produkts miljøavtrykk avgjøres av hvordan det er designet. Vi interiørarkitekter må være med å bidra til kvalitet og lang levetid, tilrettelegge for vedlikehold og reparasjon, og å ha kunnskap til å se noe annet enn søppel i alt som er brukt.

Men sirkulærøkonomi handler ikke bare om måten vi produserer og bygger på, eller hvilke produkter og materialer vi bruker. Det handler vel så mye om systemer og forretningsmodeller som gjør en sirkulær modell mulig – her er Telia et selskap som virkelig skiller seg.

Løsningen ligger i detaljene

Da vi startet vårt samarbeid med innredning av Økern Portal, var Telia sine ambisjoner null utslipp og null avfall. Lokalet er Breem Excellent, og alt inni og utenpå skulle ha minst like høy bærekraftig standard. Ingenting skulle kastes, og tilnærmingen skulle være å beholde alt som enda har verdi – resten skulle doneres eller selges. Resultatet ble en unik arbeidsplass som skaper både stolthet, personlighet og langvarig verdi for både ansatte og besøkende.

Alt treverk som er brukt i møblene er kortreist og sporbart.

Mobile vegger er laget av papp. Teppet er 100% resirkulert fiskegarn.

Nye tekstiler er enten 100% resirkulert polyester eller 100% ull.

Biritapet av halm.

For å bevisstgjøre og skape stolthet blant de ansatte og gjester har Telia laget sin egen miljømerking.

Formgivningen er preget av myke avrundede former som tilnærming til mennesket og naturen.

Hvert år kaster hver enkelt nordmann 8 kg med klær. Telia gjenbrukte sine utgåtte uniformer til nye bordplater.

Telia sine gamle uniformer i kjent lillafarge ble resirkulert og fikk nytt liv i form av særegne bordplater.

Ca 50% av møblene er gjenbruksmøbler fra Nydalen. Alle arbeidsbordene er fikset og stoffene renset.

Foto: Niklas Hart