FNs bærekraftsmål nummer 12 dreier seg om ansvarlig forbruk og produksjon. En økt bevissthet både i samfunn og blant individer har endret våre holdninger til hvordan vi behandler det som finnes fra før.

Bærekraft handler om mye, men i hovedsak om å bruke ressurser mer effektivt. For oss interiørarkitekter handler det om å skifte fokus fra pris og estetikk, til langvarig verdig og miljøvennlig produksjon.

Kvalitet over trend

Vi i iARK jobber bevisst med å ikke blir farget av interiørtrender, men i stedet tenke helhetlig og velge design som kan leve lenge.

Det er vårt ansvar å påvirke våre kunder til å ta de beste valgene for materialer og møbler. Vi som sitter med kunnskapen har muligheten til å framsnakke sirkulær økonomi, redesign, høyekvalitetsmaterialer og tidløse løsninger.

Redesign (Posten Norge)
Når du redesigner, betyr det at du skaper med utgangspunkt i noe som finnes fra før. Hos Posten Norge har gamle og håpløse understell til arbeidsbord fått nytt liv som understell på et stort touchdown bord.

#PostenNorge

Historiefortelling (NRK Vestland)
En lyskaster fra NRK Vestland er bygger om fra full studiostyrke til LED som kan kobles på det sentrale lysanlegget.

#NRKVestland

Transformasjon (Pressens hus)
Pressens hus i Skippergata 22-26 skal romme alle presseorganisasjonene i Norge og NTB. To vernede bygg fra slutten av 1800-tallet bygges sammen til ett og skal bli et nav for presseaktivitet i landet. I undergulvet fra byggets opprinnelse finner man gamle paneler og gjerdeplank. Det er sirkulær materialbruk det!

#Fagpressen #Faktisk.no #InstituttForJournalistikk #LandslagetForLokalaviser

#MediebedriftenesLandsforening #NorskJournalistlag #NorskLokalradioforbund

#NorskPresseforbund #NorskRedaktørforening #NTB #SKUP #Atelier Oslo

#KimaArkitektur #AspelinRamm

Funky kontorstoler (Orkla)
Slitne gamle Håg Capisco kontorstoler ble reparert og trukket om i tekstiler med attitude. Mer enn bare en kontorstol!

#Orkla #Flokk

Så god som ny! (Equinor)
Equinor flyttet inn i nytt bygg i Harstad og ville gjenbruke mange av møblene fra det gamle kontorbygget. Et stort antall Fora Form modulsofaer ble satt sammen på nytt og trukket i nye, flotte tekstiler. I kantinen fikk de påsatt nye ben for å tilpasses spisebordshøyde.

#Equinor #ForaForm