UiO Kulturhistorisk Museum


Prosjektdetaljer
Prosjektbeskrivelse

En bygning i jugendstil fra 1904 i Oslo sentrum huser Historisk museum. Bygningen ble fredet i 2014. Museumsbutikken, vestibylen og myntkabinettet skulle renoveres, og IARK fikk jobben som interiørarkitekt. Viktig for utviklingen av interiørkonseptet var å få de historiske rommene til å tilfredsstille dagens behov og bruk, i tillegg til å maksimere brukervennligheten. Det krevde forståelse og respekt for bygningenes bevaringsverdige kvaliteter før vi satte våre fingeravtrykk.

Rom 129, Museumsbutikken, er gitt en innredning som spiller på lag med det opprinnelige. Det er valgt eikemoduler i en streng geometrisk form som gir et enkelt uttrykk. Hovedkonseptet med moduldesignet er at innredningen fristilles i rommet og dermed synligjør, fremhever og bevarer den originale arkitekturen. Moduldesignen har en fleksibilitet for salg av museets varer med differensierte detaljer, og kan rokeres etter behov. Endeveggen er valgt til å fokusere på salgsprodukter med en sentrisk plassert reol. I reolens bakkant er det plassert skap for servering og rekvisita som er fristilt fra bakveggen og oppgradert til løs innredning. Besøkende ledes naturlig fram til disken for billettsalg og videre innover i rommet til en avdeling med sittegrupper. Sittegruppene følger rytmen i arkitekturen og bevarer den historiske atmosfæren. Rommets opprinnelige farger er tilbakestilt. Vi har samarbeidet tett med sivilarkitekt Jens Treider som var engasjert av Universitetet i Oslo som bygningskonservator og hadde ansvaret for kontakten med Riksantikvaren. Et godt samarbeid hadde vi også med prosjektleder Ronni Stene-Strøm fra UiOs Eiendomsavdeling.

Interiøret i vestibylen balanserer med utformingen av butikken og gir et helhetlig uttrykk. Lave moduler i eik gir rommet en ny luftighet og god organisert plass til oppbevaring for besøkende, som skoleklassers yttertøy og ransler, brosjyrer og barnevogner til småbarnsfamilier. En lav sittebenk i eik og skinn for besøkende er plassert sentralt og i bakkant presenteres museets tilbud og utstillinger i en collage med stål og messingdetaljer. Samarbeidet med overarkitekt Eili Lindøe sikret at vi jobbet på lag med historien og resulterte i et rom med aura av respekt.

Myntkabinettet huser mynter, medaljer og ordener fra 2600 år tilbake. En gullportal gitt av Norges Bank sto i et eget rom som museet ønsket å gjøre mer tilgjengelig for publikum ved å la den bli en del av en større myntutstilling. Med renovering av rommet, gav det museet mulighet til å lage en ny utstilling med mynt- og medaljesamlingen. I samarbeid med konservator Anne Håbu og førsteamanuensis Håkon Roland og utstillingsansvarlig Marin Hager-Saltnes tegnet IARK en utstillingsplan som formidler samlingen på en historisk systematisk måte. Presentasjonen i montre er nøye detaljert og all informasjon til besøkende er plassert slik at sporene fra tidligere tider er lett tilgjengelig. Det grafiske i utstillingen er utført av Johnny Kreutz ved Historisk Museum.

Monica Døhlie Heck

Monica Døhlie Heck

Interior architect MNIL, partner