Vi måler ikke lenger arbeid i antallet timer vi sitter ved den faste pulten og foran datamaskinen, men i kreativitet og resultater. Arbeidsplassen er i dag mye mer enn et fysisk sted, men et rom som speiler selskapets filosofi, verdier og holdninger. Arbeidsplassen har endret seg i rekordfart de to siste årene, og mange opplever at de jobber like godt, og kanskje bedre, andre steder enn på kontoret. Så, trenger vi egentlig fysiske arbeidsplasser i fremtiden?

Ja, fordi vi trenger å møte mennesker.

18.november inviterte vi til faglig frokost på halvveis hjemmebane – Pressens Hus.

Dette er et prosjekt vi er stolte av å være en del av, og et sted vi syntes passet perfekt for den aktuelle og mye diskuterte tematikken; Hvordan kan vi bedre forstå fremtidens arbeid og dets innvirkning på arbeidsplassene våre?

Herman Miller sitt globale forsknings- og innsiktsteam har vært på en seks måneders virtuell lyttetur, som innebar mer enn 160 samtaler med ledere fra en rekke bransjer, samt eiendoms- og interiørbedrifter.

Oliver logget seg på fra Dubai – på den måten ble den hybride hverdagen presentert allerede der, som en liten smakebit på fremtiden.

Engasjement kan utrette mirakler

Oliver Baxter sa funnene var enstemmig: Det er ikke noe poeng å måle produktiviteten til de ansatte, men engasjementet. Det er engasjementet som motiverer, som skaper lojalitet og som gjør at man yter det lille ekstra.

Derfor må fremtidens kontor være mobilt, fleksibelt og effektivt. I tillegg skal det være helsefremmende og bærekraftig. Enklere sagt, det skal tilføre verdi.

Et spennende og bekreftende funn på nettopp dette er et prøveprosjekt på Island. I en islandsk kommune har de innført fire dagers arbeidsuke. Så langt viser dette til mer fornøyde ansatte, mindre sykemelding, mer produktivitet og betraktelig høyere opplevd verdi og engasjement.

Fra fleksibilitet til tilpasningsdyktighet

Ifølge Oliver vil det fremover bli vanlig å dele bedrifter i tre kontorkategorier:

Office First, Whatever & Mix & Match.

Det første definerer bedriftene som krever at de ansatte er på kontoret i den tradisjonelle arbeidstiden. Nummer to vil være bedriftene som stiller seg likegyldig til plassering av sine ansatte, så lenge jobben blir gjort i tide. Den tredje, og den vi ser for oss vil vokse mest, omhandler bedriftene som legger seg et sted i mellom. Bedrifter der de ansatte har to eller tre dager på kontoret, og resten hjemme, på hytte eller mer eksotiske og spontane steder.

Bedriftene som krever 100 % fysisk tilstedeværelse vil bli de store taperne. Spesielt den yngre arbeidstakeren vil sky unna slike arbeidsgivere, og se mot konkurrenter som tilbyr mer gjensidig tillit.

Denne utviklingen så vi allerede før pandemien, men som Oliver også understreker, har korona fungere som en akselerator og forskjøvet trender og tendenser med mange lysår.

Power to the People

I den post-pandemiske fremtiden er det særlig tre retninger vi vil se mer av. Dette handler hovedsakelig om en global åpenhet rundt ønsket endring – vi vil se nye og ukonvensjonelle kontorløsninger i tiden fremover.

Funnene fra innsiktsreisen viser at kontoret hovedsakelig vil fungere som støtte for tre aktiviteter: Å bygge fellesskap, fasilitere samarbeid og heve individuelt fokus.

Men hvordan kan selskaper gjøre det hverdagslige kontoret ettertraktet når de ansatte har “makt” til å jobbe fra alle verdens hjørner?

Vel, det finnes tre drivende faktorer som vil trekke folk til kontoret ifølge innsiktsarbeid til Herman Miller:

  1. Skap en hybrid og tilpasningsdyktig arbeidsstrategi
  2. Omfavn kontorets unike rolle – dette er et rom med historie og drømmer
  3. La dine ansatte nå nye høyder ved å gi dem verktøyet de trenger

Vi avslutter vi med et kjært sitat fra Oliver;

“Help your people feel supported at work – wherever work happens.”