Det er ofte vi som interiørarkitekter opplever holdninger som ikke er forenelig med inkluderende design.

Holdninger som oftest er basert på idéen om at inkludering vil gå på bekostning av estetikken. Et estetisk interiør er ettertraktet, og et naturlig ønske, når våre kunder uttrykker sin visjon for prosjektene vi skal i gang med. Interiøret påvirker oss mentalt og hvordan vi tar omgivelsene i bruk. Men hva skjer når sansene eller våre motoriske evner ikke lenger fungerer som de skal? Mange opplever inkluderende design som begrensende og tørt med sine regler og forskrifter og det forbindes med uheldige inngrep som ødelegger for interiørvisjonen. Vi i IARK ser derimot på dette som en utfordring, og med tidlig planlegging, kan vi sammen få til flotte interiører hvor inkluderende design er integrert som en naturlig del av helheten.

Les hele artikkelen her!