DNT Oslo & Omegn holder til i Thons lokaler i Storgata 3. Da lokalene skulle moderniseres og tilpasses ny arbeidsform fikk IARK være med på laget.

Ambisjonen var å åpne opp for gjennomlys, visuell kontakt i lokalene, reorganisere de to kontoretasjene og etablere åpne arbeidsplassløsninger. Det skulle i tillegg vise seg å bli spennende skattejakt på flotte bygningsdetaljer som lå godt skjult bak gips og plater! Storgata 3 er opprinnelig fra 1700-tallet. Bak overflaten skjulte det seg teglstein, bindingsverk, rupanel, gammelt gulv, søyler og dragere i tre fra gårdens opprinnelse. Disse elementene var kjærkomne bidrag i å få frem både byggets og DNT Oslo og Omegns lange historie og sterke identitet.

Ambisjonen var å åpne opp for gjennomlys, visuell kontakt i lokalene, reorganisere de to kontoretasjene og etablere åpne arbeidsplassløsninger. Det skulle i tillegg vise seg å bli spennende skattejakt på flotte bygningsdetaljer som lå godt skjult bak gips og plater! Storgata 3 er opprinnelig fra 1700-tallet. Bak overflaten skjulte det seg teglstein, bindingsverk, rupanel, gammelt gulv, søyler og dragere i tre fra gårdens opprinnelse. Disse elementene var kjærkomne bidrag i å få frem både byggets og DNT Oslo og Omegns lange historie og sterke identitet. DNT bidro selv aktivt med medskapningen av historiefortellingen, med sitt rikholdige kartotek av historiske bilder, hytter, kart og gjenstander. Thons entreprenør, BW Bygg var en god samarbeidspartner i prosjektet. De var løsningsorienterte og villig til å anstrenge seg ekstra for å få frem de gamle detaljene i bygget.

Sammen med DNT bestemte vi oss for å gjennomføre interiørprosjektet med kun brukte møbler, enten med gjenbruk de hadde selv, og med bruktmøbler kjøpt hos Møbelmeglerne. I tillegg bidro frivilligmiljøet på Skar med snekring av hyllemøbler til utstilling av historiske elementer og noen nye spisebord til kantinen/flerbruksrommet.

DNT Oslo og Omegn eier mange kjente og mindre kjente hytter i fjellområdene i Sør-Norge: Hardangervidda, Skarvheimen, Jotunheimen, Langsua, Breheimen, Rondane, Femundsmarka og Dovrefjell, i tillegg til hytter i Oslomarka og i Oslofjorden. Foto: @iark

I vinter var vi med på befaring for å se på utbedringer på Gjendesheim og Glitterheim. Foto: @iark