Holdingselskapet Selvaag er initiativtaker for prosjektet Tid for Leietid. Et prosjekt som omhandler å gjøre eiendomsbransjen mer bærekraftig. Prosjektet er støttet av Enova.

I dag er eiendomsbransjen styrt av pris, ikke bærekraftige løsninger. Vi trenger bevegelser og kraft for å skape en ny praksis, og sette en ny agenda. Hvordan kan vi lage nye forretningsmodeller for byggeiere, leietakere og leietakerrådgivere som gir insentiv til å gjenbruke komponenter i stedet for å alltid rive og bygge på nytt? Hvordan kan vi gå fra lineær til sirkulær økonomi, og hvilke bygningskomponenter kan være aktuelle som tjenesteleveranser?

Bygg- og eiendomsbransjen står for 40% av klimautslippene i verden, 40% av råvareuttaket og 40% av avfallet. Her ligger et enormt potensial for å kutte utslipp, utvikle nye verdikjeder og skape en bedre fremtid for de neste generasjonene.

Men hvordan kan eiendomsbransjen gå fra lineær økonomi til sirkulær økonomi hvor ombruk, resirkulering og høyt fokus på kvalitet fører til lavere forbruk?

Selvaag har brukt floketeknikken for å møte problemstillingen riktig. Dette er en prosess der ulike aktører i bransjen sitter sammen for å finne frem til nye og mer bærekraftige forretningsmodeller, slik at eiendomsbransjen kan nå kravene i Paris-avtalen. Sammen med åtte andre bidragsytere var vi i iARK tilstede for å representere interiør og designbransjen.

Design for Ombruk

Det er ingen tvil om at vi interiørarkitekter også lenge har lukket øynene for det ansvaret vi har. Vårt fag er med rette blitt beskyldt for å bidra til en lite miljøbevisst bruk og kast-holdning.

Kunnskap om hvordan produkter og materialer kan demonteres, gjenbrukes og/eller gjenvinnes som ny råvare er derfor nødvendig. Slik kunnskap er selve grunnlaget for sirkulærøkonomien.

Høyt fokus på pris begrenser ofte muligheten for å prioritere kvalitet og holdbarhet. Vi må få oppdragsgiverne våre til å erkjenne at god økonomi på kort sikt ikke er det samme som god økonomi på lang sikt.

Vi må heie på sirkulære løsninger og tverrfaglig samarbeid. Vi må gå fra What’s in it for me – til What’s in it for WE.

Tillit og samarbeid

En av endringene vil være å gå fra en lineær verdikjede, hvor man ikke tenker og handler lengre enn forrige og neste ledd, eller foran og bak oss selv i verdikjeden. Til å tenke sirkulært, gjennom hele verdikjeden for å skape, fange og sikre verdier med en trippel bunnlinje. Vi må gå fra stafett til lagtempo.

Så hva vil det si å gå fra lineær til sirkulær verdikjede? Hvordan kan vi bruke ressursene våre, igjen og igjen? Hvordan kan vi forlenge levetiden på byggenes komponenter og materialer? Hvordan kan vi skape tjenester rundt produktene, som sørger for mer produsentansvar i kvalitet, funksjon, levetid og ressursutnyttelse? Hvordan kan vi ta betalt, som gjør at dette skjer på en mer lønnsom og bærekraftig måte? Det har vært kjernespørsmålene for dette prosjektet. Spørsmål som ingen av deltagerne har svaret på hver for seg eller alene, men som vi sammen skal finne gode løsninger på.

Vi går en veldig spennende leietid i møte!

Mvh
Alle oss i iARK.