25 · 02 · 2021

Gjenbruk er å gi nytt liv

På Nordea sitt hovedkontor på Majorstuen i Oslo er det pustet nytt liv i gamle møbler.

Det krever en enorm menge energi for å lage møblene vi omgir oss med. Gjenbruk har derfor mange miljømessige fordeler – det sparer energi, begrenser forurensing og reduserer drivhuseffekten. I tillegg skaper det arbeidsplasser, og fremmer kompetansen av et fantastisk håndverk.

Sammen med Nordea, Holmris og Glomma Industrier fikk hovedkontoret på Majorstuen ny drakt og en sterk identitet i alle etasjer. De fleste møbelstoffene er fra Gudbrandsdalen Ullvare, en ekstra fordel ettersom det er kortreist – det er produsert og ligger på lager her i Norge.

Gjenbruk er sirkulærøkonomi i praksis. Ved å ta vare på sine kvalitetsmøbler og tenke sirkulært tar Nordea ansvar og viderefører viktige verdier for samfunnet – å ta vare på det vi allerede har.

Når det kommer til arbeidsplassutvikling, jobber vi hardt for å være et forbilde og en kunnskapsrik aktør. I løpet av det rare året 2020 har vi både ferdigutviklet, og hatt oppstart av, flere spennende arbeidsplassprosjekter. Gjennom godt samarbeid med våre kunder ser vi at både de ferdigstilte prosjektene, og dem i oppstartsfasen, utfyller både krav og behov til den nye normalen. @fiken_no har blitt en arbeidsplass med sterk identitet og smarte løsninger. Vi har også gjort en grønn og fargerik pilot som blir spennende å følge med på! Kort sagt, det er mye spennende som skjer i 2021!

Året 2020 har vært et kræsjkurs for oss interiørarkitekter når det kommer til utvikling av arbeidsplasser. Hjemmekontor, smittevern og fleksibilitet har endret måten både vi som arkitekter og arbeidstakere, forholder oss til den fysiske arbeidsplassen. Vi samarbeider med ledende miljøer innenfor feltet «fremtidens kontor», men mye er fremdeles i forskningsfasen. Likevel er det enkelte tendenser vi med sikkerhet kan slå i bordet med – sirkulær økonomi, fleksibilitet og mennesket i sentrum. Les mer om tendenser og våre tanker for kontoret 2025. https://iark.no/nyheter/fremtidens-kontor-ikke-lengre-en-utopi El. Link i bio!