iark

Drammen Tinghus

Det er ikke hver dag det bygges nye tinghus, og det var med stor respekt vi satte oss inn i alle funksjoner et Tinghus skal romme. Med ønske om å skape et interiør som viser omtanke overfor de besøkende, har IARK fokusert på vennlig og komfortabel møblering, variert fargebruk og gode materialer i et tinghus som er mer åpent og imøtekommende enn sin forgjenger.

Ved Gamle Kirkeplass, ved siden av Frimurerlogen og rett ovenfor Drammen teater, ligger nye Drammen Tinghus. Et nybygg offisielt åpnet høsten 2023. Det er etter mange år i et slitent tinghus, at Buskerud tingrett, Vestre Viken jordskifterett og Borgarting lagmannsrett endelig har fått flytte inn i nye lokaler. Add arkitekter har utformet bygget og planløsningen, der IARK ble engasjert ved detaljeringsfase av Domstoladministrasjonen. Vi har hatt ansvar for all møblering av løst og fast inventar i prosjektet, utført møbelbestillinger, uttegning av rettsalsmøbler og fargesetting av interiøret.

Typologi

Arbeidsplass

Status

Ferdigstilt

Lokasjon

Drammen

Omfang

3600 m2 BTA / 48 arbeidsplasser

Tidsrom

2023

Type prosjekt

Nybygg

De lysebrune innslagene i terrazzogulvet finner man igjen i benkens terrazzoblanding.

Det var med stor respekt vi satte oss inn i hvordan et tinghus fungerer. For å gi møblene et langt liv og økt fleksibilitet, tegnet vi bordene bygget opp av moduler med to-og-to plasser. Slik at ved behov for endringer, kan man ta fra innredningen fra hverandre og sette det opp i andre saler, bygge på eller redusere.»

Thea Røhrt, IARK

I 1. og 2. etasje ligger ekspedisjon med forkynningsrom og samtalerom for barn, ti rettssaler, tilhørende dommer- og tolkerom, flerbruksrom for mekling og møter, vitnestøtterom og ventearealer for publikum. 3. etasje er dedikert til kontorer, møterom og spiserom for jordskifte- og tingrettens ansatte.

IARK og Add arkitekter har samarbeidet tett om en helhetlig farge- og materialpalett, slik at eksteriør og interiør spiller på lag. Fra fasade, gulvoverflater, spilehimlinger, finish på stålprofiler, fliser, fuger, veggfarger og tekstiler, er alt sett i sammenheng og vurdert i detalj for alle tinghusets funksjoner. Vi startet prosjektet med å bli med arkitekten til Loe betongfabrikk for finne frem til fargetone til betong i fasade. I arbeidsmøter utviklet vi en varm interiørpalett med lyse og gylne toner på vegger og dører. Dette samsvar med de sandfargede, betongelementene, teglfeltene og vinduer i bronseeloksert aluminium.

Fasade og forplassen. Store glassfelt i 1. etg. gjør at tinghuset oppleves mer åpent og imøtekommende.

Bokhylle i internt møterom hos Ting- og jordskifteretten.

Hovedtrapp opp til 2. etasje. Benkens terrazzobase er forsøkt å gjengi fargen på den brune terrazzoen i trappenesen.

Den største rettssalen i plan 1 er på 136 m2 og mest påkostet med eikespiler i himling og vegger for akustisk demping.

Det er som oftest med et visst alvor som bakteppe at man blir kalt inn til eller besøker et tinghus. Det kan være både som tiltalt, vitne, pårørende eller deltakende part i en rettssak, for mekling eller forkynning av dom. Det har vært en felles ambisjon om å skape et bygg som oppleves velkomment og gir en følelse av trygghet for de besøkende. Ikke minst være en god arbeidsplass for dommere, advokater og påtalemyndigheter. Fasadens varme og fargeinnslagene i terrazzogulvet har derfor vært inspirasjon videre inn i interiøret. Fondveggene i rettssalene har fått blå og grønne vegger som kontrast for å balansere med kjølighet og ro, med tilhørende fargesetting på møbler. Eikeparketten i rettssalene og terrazzoen i publikumssonene er gjennomgående, og ble et naturlig materialvalg til rettssalsmøblene og ventebenkene i publikumsområdene. I salene brukte vi eik i bordfrontene for å tilføre varme og tekstur i form av utfreste riller. Bordplatene er dekket med myk og lyddempende furniture linoleum.

Avskjerming i ventesonene ble løst med lave og delvis transparente møbler, som sofabenker med eikespiler og lave lenestoler. Slik ble arealene oversiktlige, samtidig som ventende føler seg litt beskyttet. I jevnlige møter med brukerutvalget fra domstolene har alle møbler og overflatevalg blitt presentert og godkjent av bruker.

Ventemøbler er sentrale i publikumsarealene i et tinghus, og en klassisk ventebenk er et plasseffektivt og praktisk møbel for de som ikke skal sitte så lenge. Særlig ved inngangene til rettssalene, er det viktig å kunne tilby sitteplasser for de som ikke vil være for langt unna når dørene åpner. Derfor er benkene et supplement til de øvrige delene av publikumsarealene med sofabenker med rygglener og spiler, lenestoler og sofaer.

Brannkonseptet for bygget la strenge føringer for hvor vi kunne møblere med løs møblering og enkelte steder måtte vi sikre at ikke møblene ville bli flyttet på, og bli til hinder ved rømning. Løsningen fant vi i interiørets egen materialpalett, hvor terrazzo ble inspirasjonen til benkene. Ved at benkene er tunge i seg selv, hindrer man at de blir flyttet på og vi kunne dermed unngå å bolte de fast til gulvet. Benkens base ble derfor utformet i terrazzo. Tyngden som terrazzo gir gjorde at vi også kunne plassere benkene foran de store glassflatene i 1. etasje, og på den måte oppfylle kravet om universell utforming og å hindre kollisjoner.

Den helhetlige interiørpaletten består av hvitt terrazzogulv med varme innslag, eikeparkett og eikespiler, med farger i varme og gylne fargetoner. Vi ville at benkene ydmykt og formmessig skulle føye seg arkitekturen og følge byggets materialitet. Samtidig var det viktig for oss at benken var dekorative og komfortabel.

Benkens formspråk er enkel og ren, og tilpasser seg godt det nye tinghuset så vel som mot eldre arkitektur man kan skimte gjennom vinduene.

Takterrasse utenfor spiserommet hos Ting- og jordskifteretten.

Hovedinngang med benken på rekke foran glasset i fasaden og er med på definere rommet og hindre kollisjon.

IARK har også bistått Tingretten og Jordskifteretten i møblering av sine kontorlokaler i 3. etasje, hvor de for første gang er samlokalisert. I flytteprosessen bidro IARK inn i ombrukskartlegging og spesifisering av omtrekk for gamle møbler som ble tatt med. Det er gjenbrukt dommerstoler og møtestoler i de publikumsrettede arealene, samt gjeste- og spisestoler i de interne arealene. Mye møbler måtte anskaffes nytt, da eksisterende møbler var gamle og lite funksjonelle for den nye løsningen. Vi bistod med utarbeidelse av anbudsunderlag, evaluering og anskaffelse av både løst og fast inventar.

Foto: Niklas Hart