Møbler er en sentral del av helheten i et prosjekt. Sammen med planløsning, interiørdesign og materialuttrykk, skal møblene oppfylle helt konkrete funksjoner i henhold til oppgaven som skal løses. Komfort og kvalitet er essensielt. Møblene er i tillegg en viktig investering som bør være langsiktig.