iark

Verksted IARK

«Verkstedet» er IARKs ombrukslab i praksis, og vår kreative arena for arbeid med materialer, konseptutvikling og kundemøter.

I forbindelse med utvidelse og rehabilitering av egne lokaler sto vi mellom to valg; å kjøpe nytt med mulighet til å følge trender og utforske nyheter i markedet – eller ta utfordringen med å ombruke, gjenbruke, utforske muligheter i eksisterende elementer og utvikle lokalet med dette som premiss. Vi ønsket å utfordre oss selv og valgte sistnevnte. Utover en åpenbar miljøgevinst, ønsket vi å innhente nyttig praktisk erfaring i hvordan man som leietaker og rådgiver kan gjennomføre prosjekter basert på ombruk og gjenbruk.

Typologi

Arbeidsplass

Status

Ferdigstilt

Lokasjon

Oslo

Type prosjekt

Transformasjon

Omfang

1000 m2 / 35 arbeidsplasser

Tidsrom

2022

Gis bort-kupp fra Finn, her et bord i heltre furu som blir pusset i ekte dugnadsånd. Foto: IARK

Brukte kjøkkenskrog får nytt liv. Foto: IARK

«Vårt ombruksprosjekt viser at utfordringen med å gjenbruke og utforske eksisterende ressurser ikke bare er miljøvennlig, men også en kilde til kreativitet og stolthet. Et åpent sinn og samarbeid har forvandlet det eksisterende til noe nytt og inspirerende.»

Stine Marie Eide Aronsen, IARK

I arbeid med dynamiske prosjekter, som et ombruksprosjekt er, er det viktig med et levende konsept som tillater små og store endringer underveis. En varig og nøytral basepalett gir rom for ombruk av ulike materialer, og er tilpasningsdyktig mot det man måtte komme over av restmaterialer. Paletten vår er inspirert av bygninger i nærområdet; Ruseløkka skole og Nasjonalmuseet over gata – og av den eksisterende kjernen i sandblåst naturbetong med steiner i et spekter av farger.

Innerputer og donert tekstil blir til en lun sittekrok. Foto: IARK

Med et tilpasningsdyktig konsept, og et målbilde for lokalenes optimale funksjon og arealutnyttelse, kunne vi begynne kartleggingen av hva vi hadde av eksisterende materialer. Hadde vi inventar som kunne bygges om og ombrukes? Hadde vi platematerialer eller andre komponenter som kunne få ny funksjon? For å utnytte så mye som mulig av tilgjengelige materialer, satte vi opp en skjematisk oversikt over de ulike elementene. Dette ga oss et tydelig bilde av hva vi hadde, og gjorde det mulig å utnytte hver minste rest.

Eksisterende materialer og nærområdets arkitektur som føringer for basepaletten. Foto: IARK

Eksisterende naturbetong med et rikt fargeinnslag. Foto: IARK

I en ombruksprosess vil det ofte være noen deler og elementer man ikke har selv. Vi hadde ikke nok eget materiale til å dekke behovet, og vi måtte dermed ut og jakte etter mer. Med hjelp av gode samarbeidspartnere fikk vi tak i det vi trengte. 

Buskerud Spesialinnredning hadde mye rester av platemateriale, entreprenør Hande hadde brukte kjøkkenskrog som skulle kastes i et annet prosjekt, samt stålplater brukt til telefonavlytting som nå fungerer som benkeplate og backsplash hos oss. Rørlegger på bygget; Oslo-Akershus Rørleggerbedrift, samlet sammen overskudd fra blant annet ombyggingen av ventilasjonen i Dronning Mauds gate 1-3, og hjalp oss å bygge dette om til en hybrid romdeler/tekstilprøve-vegg. Garderoben vår er bygget opp av overskuddsmateriale fra andre bedrifter.

Teambuilding i nye former, et felles prosjekt utenom arbeidstid kan gi økt trivsel og samhold. Foto: IARK

«Samarbeid med ombruk i fokus kan være inspirerende for alle involverte parter, og tenk hvor mye man kan nyttiggjøre seg av dersom man bare snakker sammen. Så; snakk høyt, og ikke vær redd for å strekke ut en hånd.»

Marlene Schjelle Holen, IARK

Ved at ansatte får involvere seg og bidra inn i prosjektet, skapes det eierskap til prosessen og resultatet, og ikke minst en stolthet over hva man har bidratt til. I ekte lagånd samlet IARKs ansatte seg for å ferdigstille lokalene. Med tekstiler donert fra Noma Tekstiler og innerputer fra oss ansatte, sydde vi trekk til puter og madrasser til en sittebenk. Vi fikk kappet til plater av de gamle furuhyllene våre, som vi selv skrudde sammen til materialbokser. Et bord i heltre furu fra «gis bort» på Finn, ble pusset ned og brakt til nytt liv av ivrige ansatte.

Foto: Thomas Ekström