iark

Oslo Havn / Skur 38

Skur 38 ved Akershusstranda i Oslo, et historisk lagerbygg oppført i 1915 og ett av Norges første armerte betongbygg og lager for Amerikalinjen, har gjennomgått betydelige endringer med IARK ved roret. Et viktig premiss for prosjektet var å holde et gjennomgående fokus på bærekraftig gjenbruk, ombruk og modernisering, samtidig med å bevare bygningens historiske karakter.

En av de største utfordringene var hvordan man skulle bevare den historiske karakteren av bygningen mens man gjorde det til en funksjonell og bærekraftig plass for nåtiden. Dette krevde en dyktig kombinasjon av gjenbruk av materialer og ny innovasjon. Historiske betongdetaljer ble sandblåst og eksponert, gamle mahogni-detaljer fikk nytt liv, og materialer fra andre bygg som skulle rives ble hentet inn og gjenbrukt med kreativ finesse.

Typologi

Arbeidsplass

Status

Ferdigstilt

Lokasjon

Oslo

Type prosjekt

Rehabilitering

Omfang

4000 m2 / 130 arbeidsplasser

Tidsrom

2019-2022

«IARK hadde tett dialog med entreprenør, byggherre, arkitekt og alle de andre tekniske fagene i byggeprosjektet. Vi tok ansvar for en felles farge- og materialpalett som alle de involverte fagene respekterte og fulgte opp i sine detaljer og leveranser. Dette har gjort at bygg og interiør fremstår helhetlig og harmonisk.»

Elisabeth Trømborg, IARK

Byggeprosjektet er løst gjennom samspillsmodell og har med sine høye miljøambisjoner fått støtte fra både Miljødirektoratet og FutureBuilt. I tillegg til å bevare så mye som mulig av eksisterende bygningsmasse og materialer herfra, har vi også hentet materialer fra andre bygg som skulle rives i perioden.

Plan 1 ble gjort om til et besøkssenter med felles resepsjon og møterom for byggets leietagere, i tillegg til kantinen med sin spektakulære utsikt og beliggenhet. Noen av møterommene er tilpasset Oslo Havns egne behov, som Havnestyresalen, Undervisningsrommet og Sherryrommet. Oslo Havn er ofte vertskap for besøk fra utlandet, bla vil skip som ankommer Oslo Havn for første gang mottas i en høytidelig og tradisjonell setting i Sherryrommet. Her utveksles krester (våpenskjold), en del av disse har fått sin plass på veggen i dette møterommet.

Historiske spor i flotte betongdetaljer i interiøret er sandblåst og eksponert, og de gamle mahogni-detaljene har funnet nytt liv. Eksisterende materialer ble registrert og mellomlagret i en stor fjellhall på Kongshavn. Vi fikk tilgang til fjellhallen og kunne der planlegg for hvordan materialene kunne gjenbrukes. Blant materialene fantes lamell-parkett, heltre lister i ulike formater og profiler, brystningspaneler og finerte himlingsspiler. Alle med mahogni overflate. Det ble laget prototyper av alle elementene vi tegnet.

Resepsjonsskranken er kledd med to typer lister; finerte himlingsprofiler og profilerte heltre lister.

Brystningspanelene i møterommene er laget av gamle brystningspaneler fra Havnestyresalen og heltre listverk. Overflaten er slipt og oljet.

Spileveggen i kantinen er laget av parkett som er stripset og beiset på sidene, himlingsprofiler og heltreprofiler i alle mulige varianter. To horisontale delelinjer gjorde at vi ikke var avhengig av at elementene hadde større lengde enn 120 cm.

Plan 2, 3 og 4 fungerer som arbeidsetasjer. Her er det også gjenbrukselementer. Viktigst er selvsagt byggets opprinnelige betong og fasader, men nye elementer er tatt inn blant annet fra et rivingsprosjekt på Skøyen. Alle gulvlister, brannskap, datarack og kabelkanaler kommer derfra.

Før ombygging var Skur 38 et enbrukerbygg. Etter ombygging er to fulle etasjer frigitt til utleie. Oslo Havn KF endret sitt arbeidsplasskonsept fra en stor andel cellekontorer til overveiende åpne løsninger. De åpne arbeidsplassene og den sosiale samhandlingssonen ligger på sjøsiden, mens de få kontorene og de fleste støtterommene ligger mot bysiden og i midtkjernen. Alle arbeidsplassmøblene er gjenbruk, det er kun fellesarealer som har fått nye møbler tilpasset ny bruk.

Bygget har fått status som FutureBuilt forbildeprosjekt.

Foto: Niklas Hart