iark

DNT Oslo & Omegn

Da DNT Oslo & Omegn ønsket å revitalisere sine historiske lokaler i Storgata 3 og gjøre om til åpen arbeidsplassløsning, inviterte de oss i IARK til å bidra. Sammen bega vi oss ut på en reise som tok oss både inn i fremtidens arbeidsformer og tilbake til byggets verneverdige fortid. Vår felles visjon: optimalisere lokalene for å skape et robust fremtidsrettet arbeidsplasskonsept og med en felles ambisjon og mål om å gjennomføre prosjektet som et bærekraftig ombruksprosjekt.

Det var viktig for prosjektet å skape en tydelig DNT-identitet og fortelle historien om DNT Oslo & Omegn, der hele DNTs eventyr som forening startet. DNT Oslo & Omegns hovedkvarter i Storgata 3 har en skjult historie som ble synliggjort og tilbakeført til de opprinnelige konstruksjoner og vegger, noe som muliggjorde en gjennomført historiefortelling i lokalene.

Typologi

Arbeidsplass

Status

Ferdigstilt

Lokasjon

Oslo

Type prosjekt

Rehabilitering

Omfang

1500 m2 / 54arbeidsplasser

Tidsrom

2021-2022

«Gjennom hele prosessen, fra avdekking av historiske perler i bygget til valg av interiør, var ombruk og bærekraft i kjernen av vår beslutningstaking.» 

Thea Røhrt, IARK

I hjertet av prosjektet lå et ønske om å redusere vårt fotavtrykk. For å speile DNTs bærekraftige verdier, valgte vi å implementere et interiørprosjekt basert på ombruk. Det er kun benyttet bruktmøbler i prosjektet. Enten ved å benytte møbler DNT allerede hadde, eller ved å finne skatter på Finn eller hos Møbelmeglerne. Frivillige fra Skar beriket prosjektet ytterligere ved å snekre unike hyllemøbler for utstilling av historiske elementer og spisebord til fellesområdet.

Ved å benytte oss av sirkulær økonomi, klarte vi ikke bare å bevare byggets historie, men også å gi det nytt liv og historie på en miljøvennlig måte.

Bygget er et av Oslos eldst bevarte, med opprinnelse tilbake til 1700-tallet. Med hvert lag vi fjernet, ble bygningens historiske sjel tydeligere. Bak overflaten skjulte det seg teglstein, bindingsverk, rupanel, gammelt gulv, søyler og dragere i tre fra gårdens opprinnelse. Disse elementene var kjærkomne bidrag i å få frem både byggets og DNT Oslo og Omegns lange historie og sterke identitet. Vi ønsket å bruke disse funnene til å fremheve DNT Oslo & Omegns stolte tradisjon i regionen. Med deres arkiv av bilder, hytter, kart og gjenstander, kunne vi integrere historiefortellingen i interiøret.

Thons entreprenør, BW Bygg, var en utmerket samarbeidspartner i prosjektet. De viste en løsningsorientert holdning og var villige til ekstra innsats for å gjenopprette byggets gamle detaljer. En verdifull og viktig faktor i slike prosjekter som påkrever godt samspill fra alle involverte bidragsytere i prosjektet.

I samarbeid med DNT, skapte vi ikke bare en ny, velfungerende og fleksibel arbeidsplass; vi satte en ny standard for hvordan gjennomføring av en rehabiliteringsprosess kan harmonisere med bærekraftige verdier.