Wenche
Fornes

TELEFON
+47 90 84 40 10
E-POST
wenche.fornes@iark.no
STILLING

Økonomi- og administrasjonssjef

UTDANNING
BACHELOR OF MANAGEMENT FRA HANDELSHØYSKOLEN BI

A Propos

Wenche har lang og solid erfaring i økonomi- og administrasjonsarbeid fra både store og små bedrifter, og fra ulike bransjer. Hun trives godt med at jobben hos IARK er så variert.

LES INTERVJU

INTERVJU

Wenche Fornes AV

Mona Jacobsen

Hva innebærer jobben din?

Daglig leder og jeg utgjør administrasjonen i IARK. Jeg har et overordnet ansvar for at alle økonomi- og administrasjonsfunksjoner i IARK blir ivaretatt. Det handler bl.a. om godkjenning av timer i samarbeid med prosjektlederne, fakturering, lønn, effektivisere og implementere prosesser og rutiner, oppfølging av forsikring, ha orden på kontoret og støttefunksjoner. Jeg er også selskapets styresekretær. Det innebærer å forberede styremøtene, sende ut saksdokumenter, delta i styremøtene og føre protokoll.

Hvordan er det å være den eneste som ikke jobber med interiørarkitektur?

Det er ikke noe problem. Jobben min er veldig selvstendig. Innenfor de gitte rammene styrer jeg hverdagen som jeg vil. I en jobb med et større økonomisk fagmiljø er det mer spesialisering. Hos IARK arbeider jeg mer med helheten, og prøver hele tiden å utvikle smartere måter å jobbe på. Dessuten opplever jeg at alle respekterer mitt fagområde, akkurat som jeg respekterer deres.