Thea
Røhrt

TELEFON
+47 97 17 56 10
E-POST
tro@iark.no
STILLING

Interiørarkitekt MNIL, partner

UTDANNING
Uteksaminerte fra KhiO i 2000

A Propos

Thea har over 10 års erfaring fra ulike typer prosjekter og har jobbet mye med brukerprosesser, programmering og tilrettelegging av kontorer for bedrifter i endring, og synes det er spesielt interessant å jobbe med analyse av bygg og bruker. Hun har også deltatt i flere konkurranser og innsalgsprosesser for hotell og næringsbygg.

LES INTERVJU

INTERVJU

Thea Røhrt AV

Jonas Parmann

Hva syns du er spennende som interiørarkitekt?

Jeg syns det er gøy å ta tak i den analytiske fasen av prosjektet, hvor vi er overordnede og strategiske, og samarbeider om å få på plass et helhetlig bilde av noe som skal fungere. I denne delen blir man kjent med kundene som skal inn i bygget, noe som er utrolig gøy. For det finnes så mye ulik kultur og væremåter. Det er spennende! Vi forsøker å finne ut av hvem de er, hvordan de jobber, hvilke ambisjoner de har, og hvordan de ønsker å fremstå utad. Vi bistår dem i denne prosessen. For eksempel finnes det store, litt tyngre organisasjoner som må håndteres på én måte, og små og mobile selskap med korte beslutningslinjer hvor ”ingenting er umulig”. Men oppgaven er alltid den samme: hvordan kan vi i felleskap utvikle løsninger som optimaliserer arbeidsprosessen.

Som IARKs miljøansvarlig, hvor ”grønne” er IARK?

Vi har som intensjon å være meget bevisste og kunnskapsrike ved valg av miljøvennlige produkter. Det er et stort volum av produkter og materialer vi etterlater oss på våre arbeidsplasser, og da er det ikke likegyldig hva disse produktene består av og står for. Vårt ønske og mål er selvfølgelig å bli enda bedre i fremtiden, og ha stort fokus på valg av produkter med minst mulig miljøpåvirkning. Det er det viktig å ha kunnskap om, for det utgjør en forskjell.