Pernille
Akselsen

TELEFON
+47 99 78 86 47
E-POST
pak@iark.no
STILLING

Interiørarkitekt MNIL

UTDANNING
Uteksaminert fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen i 2014

A Propos

Pernille fullførte mastergraden ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen, hvor utveksling til UNSW i Sydney og praksis hos IARK har vært del av studietiden. Med interesse for hvordan mennesker tenker og beveger seg i rom, har hun gjennom masteren fordypet seg i veifinning. Masterprosjekt ble tildelt Anne Alnæs prisen samme år.

LES INTERVJU

INTERVJU

Pernille Akselsen AV

Hva er wayfinding og hvorfor valgte du å skrive masteroppgave om dette?

Wayfinding, eller veifinning som begynner å bli et godt etablert begrep, er prosessen et menneske går igjennom for å finne frem i omgivelsene. Det vil si alle tankene og handlingene man gjør seg på vei fra et sted til et annet. Jeg syns den psykologiske innvirkningen interiørarkitektur har på mennesker er veldig spennende, vi må være bevisst at våre planløsninger og design påvirker menneskers bevegelse og oppfatning av rom. Derfor ønsket jeg å kartlegge hvilke romlige virkemidler og løsninger som kan gjøre rom og bygg mer lesbare og orienteringsvennlige.

Hvordan kan interiørarkitektur påvirke veifinning?

Mange tenker nok at skilt er eneste løsning for å vise vei, men rom og arkitektur er viktige informasjonsformidlere. Gode løsninger er best oppnådd når de besøkende ikke tenker over veifinning-systemet. Romlige virkemidler gjør det mer logisk og intuitivt å finne frem enn når man må følge skilt. For eksempel gjør synlig plassering av resepsjoner, trapper og heiser at man ikke trenger å skilte frem til dem. Tydelig markering av hovedinnganger, dører og kommunikasjonsveier gjør miljøer mer lesbare. Og interiør med identitet og karakter skaper gjenkjennbare områder. Planløsningen er essensiell for å skape gode siktlinjer og logiske bevegelsesmønstre.

Hvorfor er dette viktig?

Jeg mener det er viktig å fokusere på veifinning fordi det vil lette en stressende hverdag for mange mennesker. De fleste har sikkert opplevd å rote seg bort enten det er et sykehus, togstasjon, kjøpesenter eller kontorbygg. Som interiørarkitekter og arkitekter må vi ta ansvar for at de byggene vi er med på å skape også fungerer i bruk. Vi kan ikke bare tenke rom for rom, men helheten og opplevelsen av det å ankomme bygget, finne frem til destinasjonen og tilbake igjen. Som professoren min, Colin Rowan ved UNSW, sa: "A building without a good wayfinding system is like a product without a user manual." Det kan ha store konsekvenser for et enkeltmenneske ikke å komme frem i tide, og en bedrift vil oppfattes lite profesjonell om kundene har problemer med å finne frem. Med tanke på universell utforming er det dessuten viktig at alle skal kunne finne frem og lese informasjon i offentlige rom. Det handler om å ivareta andres verdighet og selvfølelse, uansett alder og funksjonsevne.